Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 4 Декември 2023
Консенсус*
Код sort fieldИме Оценка Текуща цена Прогнозна цена Очаквана промяна* Дата на анкетата
6H2 / HDPAT Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) 1.5 (Намали) 0.003 up 0.470 up 15 566.67 % 02.03.2011
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 4.6 (Купи) 0.660 up 2.400 up 263.64 % 04.03.2014
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3.2 (Запази) 2.400 down 0.550 down 77.08 % 02.08.2012
FZLS / 4F6 Фазерлес АД 3.0 (Запази) 16.600 up 35.000 up 110.84 % 02.08.2012
T57 / TRACE Трейс груп холд АД 4.4 (Увеличи) 4.020 up 7.950 up 97.76 % 04.03.2014
TOPL / 3TV Топливо АД 2.3 (Намали) 8.000 down 2.275 down 71.56 % 02.08.2012
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 3.5 (Увеличи) 1.550 down 0.700 down 54.84 % 02.08.2012
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.2 (Запази) 2.580 down 1.650 down 36.05 % 02.08.2012
6C9 / CORP ТБ Корпоративна търговска банка АД 2.3 (Намали) 0.310 up 69.500 up 22 319.35 % 02.08.2012
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 2.5 (Запази) 5.500 down 4.850 down 11.82 % 02.08.2012
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 4.0 (Увеличи) 10.300 down 5.800 down 43.69 % 04.03.2014
SFA / 3JR Софарма АД 3.2 (Запази) 7.140 down 5.150 down 27.87 % 04.03.2014
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 3.2 (Запази) 0.910 up 1.850 up 103.30 % 04.03.2014
PET / 5PET Петрол АД 1.8 (Намали) 0.390 up 3.000 up 669.23 % 02.03.2011
5ORG / ORGH Оргахим АД 2.0 (Намали) 77.000 up 83.500 up 8.44 % 02.08.2012
5OTZ / OTZK Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятелност/ 2.5 (Запази) 0.145 up 1.000 up 589.66 % 02.08.2012
NEOH / 3NB Неохим АД 4.0 (Увеличи) 25.200 up 60.000 up 138.10 % 04.03.2014
5MY / MOSTS Мостстрой АД /в несъстоятелност/ 1.5 (Намали) 0.031 up 0.237 up 664.52 % 02.03.2011
MONB / 5MB Монбат АД 4.2 (Увеличи) 4.000 up 9.500 up 137.50 % 04.03.2014
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 3.2 (Запази) 11.400 down 6.810 down 40.26 % 02.08.2012
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 2.3 (Намали) 300.000 down 76.000 down 74.67 % 02.08.2012
6K1 / KAO Каолин АД 3.9 (Увеличи) 4.085 down 2.408 down 41.05 % 05.12.2011
IHB / 4ID Индустриален Холдинг България АД 3.0 (Запази) 1.670 up 2.100 up 25.75 % 04.03.2014
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 3.2 (Запази) 2.740 up 4.000 up 45.99 % 04.03.2014
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 3.0 (Запази) 0.121 up 0.215 up 77.69 % 02.08.2012
ZHZA / 3Z9 Захарни заводи АД 2.2 (Намали) 4.500 down 2.350 down 47.78 % 02.03.2011
5IC / EURINS ЗД Евро инс АД 2.3 (Намали) 1.020 down 0.825 down 19.12 % 02.08.2012
E4A / ENM Енемона АД 2.4 (Намали) 0.009 up 2.850 up 31 566.67 % 04.03.2014
4EC / ELARG Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /в ликвидация/ 3.0 (Запази) 2.525 down 1.800 down 28.71 % 02.08.2012
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 3.6 (Увеличи) 1.640 down 1.600 down 2.44 % 04.03.2014
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 2.8 (Запази) 8.420 down 1.500 down 82.19 % 04.03.2014
6D3 / DEVIN Девин АД 1.9 (Намали) 3.500 down 0.000 down 100.00 % 03.02.2011
4BJ / SEVTO Българска роза-Севтополис АД 3.2 (Запази) 1.670 down 1.300 down 22.16 % 02.08.2012
BTH / 57B Булгартабак - холдинг АД 3.4 (Запази) 9.000 up 98.000 up 988.89 % 04.03.2014
5ALB / ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 2.7 (Запази) 9.152 down 4.750 down 48.10 % 02.08.2012
ALB / 6AB Албена АД 3.4 (Запази) 25.400 up 65.000 up 155.91 % 04.03.2014
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 2.8 (Запази) 3.290 down 1.950 down 40.73 % 02.08.2012

*Оценките са базирани на анкети към анализатори и брокери на активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.