Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
31 Май 2023 10:10 4.300 0.020 (0.46%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.300 0.020 0.46% 86 31 Май 2023 10:10
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 20
Средно дневен обем (лева/акции) 13 339 / 3 065
Пазарна
капитализация
167 700 000
Брой емитирани акции 39 000 000
P/E (неконс. / конс.) 30.43 / 21.35
P/B (неконс. / конс.) 1.03 / 0.80
Beta/Adj. Beta 0.34 / 0.56
Цена на предходно затваряне 4.320
Най-висока дневна цена 4.300
Най-ниска дневна цена 4.300
Най-висока 52-седмична цена 5.80
Най-ниска 52-седмична цена 4.24
52-седмично изменение 26.50%
Изменение от началото на годината 6.93%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.46% 2.27% 0.92% 0.94% 6.93% 26.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.27% 2.71% 2.71% 9.28% 25.86%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.12% 1.98% 1.19% 2.65% 7.84%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 493 121 000 лв.
Продажби 375 613 000 лв.
EBITDA 35 354 000 лв.
EBIT 16 218 000 лв.
Нетна печалба 7 853 000 лв.
Печалба на акция 0.20 лв.
ОПП 44 924 000 лв.
ОА/СК 2.35
Последен дивидент/година 0.14/2021
Дивидент/Печалба 0.67
Доходност от дивиденти 3.12%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция -21.69% 47.50% -37.98%
Счетоводна стойност на акция -0.08% -3.44% 1.34%
Общо активи 5.88% 0.58% -9.56%
Продажби -6.86% 18.87% -18.28%
EBITDA -42.91% 74.73% -5.31%
Нетна печалба 360.79% -77.67% -31.32%
ОПП 52.39% -27.71% -42.25%
Дивидент - -21.39% -