Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024


 
 
Брой сделки

Сделки Всички сделки

Час Код Име Цена Брой Сума Δ % *  
12:02:58 SLYG Шелли Груп АД 74.000 5 370.00 0.00%
11:57:00 BSE / BSO Българска фондова борса АД 7.550 113 853.15 0.00%
11:56:29 CEEP / 5CG СИИ Имоти АДСИЦ 3.320 100 332.00 0.00%
11:54:50 SFA / 3JR Софарма АД 5.880 90 529.20 +0.34%
11:53:02 BSE / BSO Българска фондова борса АД 7.550 113 853.15 0.00%
11:47:58 BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти Бълг... 2.540 1 600 4 064.00 0.00%
11:45:03 SFA / 3JR Софарма АД 5.860 700 4 102.00 -0.68%
11:44:43 EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.090 12 840 13 995.60 0.00%
11:44:43 EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.090 1 300 1 417.00 0.00%
11:44:20 NEOH / 3NB Неохим 18.900 10 189.00 +1.07%
11:44:20 NEOH / 3NB Неохим 18.700 30 561.00 +2.75%
11:44:12 SLYG Шелли Груп АД 74.000 20 1 480.00 0.00%
11:40:34 SFAW Софарма АД /варанти/ 1.710 500 855.00 -7.57%
11:32:26 SLYG Шелли Груп АД 74.000 50 3 700.00 +1.09%
11:30:45 3CP Xiaomi Corp. Cl.B 1.917 1 000 1 917.00 -10.13%
11:29:57 ERG / 5ER И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ 5.800 60 348.00 0.00%
11:25:27 DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 8.700 200 1 740.00 +0.93%
11:24:13 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 1 000 4 420.00 0.00%
11:24:13 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 500 2 210.00 0.00%
11:24:13 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 500 2 210.00 0.00%
11:19:29 SLYG Шелли Груп АД 73.200 25 1 830.00 +0.27%
11:09:39 SGH / SKK Сирма Груп Холдинг АД 1.100 3 000 3 300.00 0.00%
11:05:01 DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 8.620 100 862.00 -0.23%
11:01:04 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 2 500 11 050.00 0.00%
11:01:04 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 500 2 210.00 0.00%
10:59:01 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 1 500 6 630.00 0.00%
10:59:01 FIB / 5F4 ПИБ 4.420 500 2 210.00 -0.90%
10:45:59 DRON Дронамикс Кепитъл АД 2.640 500 1 320.00 0.00%
10:45:59 DRON Дронамикс Кепитъл АД 2.640 500 1 320.00 -1.49%
10:34:25 SLYG Шелли Груп АД 73.000 6 438.00 0.00%
Днес: Всички сделки за деня
Сделки: 100
Обем (брой лотове): 43 791
Средна цена на лот: 5.738
Обем лева: 251 275.33

* Колоната "Промяна %" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка