Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024


 
 
Брой сделки

Сделки Всички сделки

Час Код Име Цена Брой Сума Δ % *  
11:15:42 KAU / 4KU Каучук АД 54.000 17 918.00 -1.82%
11:14:22 CCBR / 5CK ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 51.000 2 730 139 230.00 0.00%
11:14:22 CCBR / 5CK ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 51.000 270 13 770.00 0.00%
11:12:44 DRON Дронамикс Кепитъл АД 2.500 1 000 2 500.00 0.00%
11:12:16 TBD ТЕЦ - Бобов дол АД 25.200 2 50.40 0.00%
11:11:43 BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти Бълг... 2.580 56 144.48 0.00%
11:11:43 BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти Бълг... 2.580 14 36.12 0.00%
11:08:31 BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Креди... 9.000 100 900.00 +3.45%
11:06:15 GR6 / GR6 Градус АД 1.450 147 213.15 0.00%
11:03:19 N3IA Nio Inc. 3.550 200 710.00 -15.27%
11:01:37 EUBG / 4EH Еврохолд България 1.350 500 675.00 -2.17%
11:00:00 GLDX / GLDX НБТФ Експат Голд 1.330 230 305.90 -1.48%
10:58:04 SLYG Шелли Груп АД 67.400 200 13 480.00 0.00%
10:58:04 SLYG Шелли Груп АД 67.400 80 5 392.00 0.00%
10:53:23 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 1 253 2 506.00 0.00%
10:53:23 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 1 300 2 600.00 0.00%
10:53:23 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 300 600.00 0.00%
10:53:23 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 353 706.00 0.00%
10:52:56 CGRN / C4P КМ Грийн Енерджи Фонд АД 1.790 40 000 71 600.00 0.00%
10:52:56 CGRN / C4P КМ Грийн Енерджи Фонд АД 1.790 10 000 17 900.00 0.00%
10:50:11 WMG / 45W Уеб Медия Груп АД 1.600 50 80.00 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 647 1 294.00 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 800 1 600.00 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 500 1 000.00 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 1 000 2 000.00 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.000 1 000 2 000.00 -0.99%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.020 140 282.80 0.00%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.020 3 588 7 247.76 -0.98%
10:49:41 EMKA / 57E ЕМКА 2.040 235 479.40 0.00%
10:48:47 BNR / 5BI Бианор Холдинг АД 4.800 40 192.00 +1.69%
Днес: Всички сделки за деня
Сделки: 81
Обем (брой лотове): 132 080
Средна цена на лот: 7.175
Обем лева: 947 794.75

* Колоната "Промяна %" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка