Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 4 Декември 2020
Водещи
image

Около една четвърт от офис работници се надяват да се върнат в офиса на пълен работен ден, след като рисковете за здравето от вируса намалеят, докато около половината се надяват, че техния работодател ще подкрепи хибриден модел на дистанционно работа на непълно работно време.

Корпоративни съобщения
Български фонд за дялово инвестиране АД (BPT / BPT)17:05
Други
Промяна в телефонен номер на Български фод за дялово инвестиране АД
Български фонд за дялово инвестиране АД (BPT / BPT)17:03
Промени в капитала на дружеството
Вписано увеличение на капитала
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)12:26
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
Днес
Няма намерени събития
Моите акции
Код Цена Δ % Купува Продава
Топ 5*
Печеливши Губещи
Код Δ%
BLKC / PKB 11.60 
BLKD / KZ 5.56 
5F4 / FIB 2.66 
5V2 / HVAR 2.60 
1CZ / 1CZ 1.96 
Код Δ%
5DOV / DOVUHL 2.66 
4IC / ICPD 2.15 
4CF / CCB 1.55 
GR6 / GR6 1.40 
0SP / 0SP 0.85 
Криптовалути
Криптовалута Цена Δ%
Bitcoin 19 001.00 1.90%
Ethereum 589.03 3.70%
Ripple 0.57 9.31%
Котировки от:
uptrend logo