Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024

Условия за ползване


Инфосток АД и неговите контрагенти, правят усилия да предоставят достоверна и актуална информация. Въпреки това, Инфосток АД, не гарантира и не носи отговорност за неточности, грешки и/или забавяне в предоставянето на информацията.

Информацията на сайта infostock.bg се предоставя „ТАКАВА КАКВАТО Е“, „ТАКАВА КАКВАТО Е НАЛИЧНА“ и „С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ“.

Съдържанието на сайта infostock.bg, включващо новини, анализи, финансови данни, котировки и друга информация, е предоставено единствено за Ваше лично ползване. Съдържанието няма за цел и не е препоръка за вземане на инвестиционни или търговски решения. Не представлява каквато и да било форма на съвет (инвестиционен, търговски, правен или данъчен) или препоръка, отнасящи се за отделен финансов инструмент, продукт и/или стратегия.

В съдържанието на сайта е възможно да има линкове към други интернет сайтове, които биха представлявали интерес за Вас, Инфосток АД обаче не носи никаква отговорност за тяхното съдържание.

Нито Инфосток АД, нито което и да било трето лице не е задължено да следи, контролира, гарантира качество, точност, пълнота и последователност на предоставяната информация.

Без лимитиране до горното, потребителите на infostock.bg се съгласяват, че няма да държат отговoрни Инфосток АД и неговите контрагенти за каквито и да било щети, дори те да са били предупредени за такива.