Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
Водещи
image

Целта на всяка една компания е да реализира печалба за своите акционери. Но последната често не е най-важното нещо, което определя стойността и нейната пазарна оценка. И това ще видим от посочените по-долу данни, в които сме направили справка за това кои компании от BGBX 40 са отчели най-големи консолидирани печалби към края на първото тримесечие, въз основа на базата данни на Infostock.bg.

Прочети повече

Корпоративни съобщения
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP / 5H4)15 Октомври 2021
Други
Актуализация на устав, изменен на 08.10.2021 г. на ИОСА след решение на КФН 728-ДСИЦ/05.10.2021 г.
Фючърс Кепитал АД (FCAD / 5FC)15 Октомври 2021
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК 15.10.2021
Българска захар АД (BZAH / 4BZ)14 Октомври 2021
Финансови отчети
Финансов отчет за третото тримесечие на 2021 година
Днес
Няма намерени събития