Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024

Източници на информация


Данните за търговията на БФБ като котировки, сделки, индекси и друга търговска информация, се предоставят от БФБ – София.

Финансовата, счетоводната и друга информация за публичните компании в България се базира на техните финансови отчети и регулирана информация, както и от други достоверни източници.

Данните за международни акции, облигации, индекси, фючърси и друга търговска информация са базирани на деривативни инструменти и представляват осреднена стойност на цена Купува/Продава. Имената на референтните индекси са собственост на съответните им притежатели и са изпозлвани само с описателна цел. Данните се предоставят с любезното съдействие на Реал Финанс АД.

Отказ от отговорност:

Информацията на сайта infostock.bg се предоставя „ТАКАВА КАКВАТО Е“, „ТАКАВА КАКВАТО Е НАЛИЧНА“, „С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ“ и се предлага без какъвто и да било ангажимент или гаранция за достоверност.
Прочети пълните условия за позване на сайта infostock.bg