Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024

Регулирана информация


Infostock.bg е специализирана финансова и икономическа медия, чиито главен фокус са българския и международните пазари за финансови инструменти, фондови борси и търгуеми суровини. Infostock.bg акцентира върху компаниите на Българска фондова борса, както и информация свързана със сектори като банки, застраховане, пенсионно и здравно осигуряване.

Infostock.bg е един от първите и най-големи специализирани сайтове за финансова информация и анализи, създаден през 2008 г. Медията отговаря на законовите изисквания за публично оповестяване на регулирана и чувствителна информация от публичните дружества (информацията не се предава автоматично в КФН и БФБ).

Infostock.bg е едно от малкото места, където инвеститорите могат да следят въведените поръчки, сделките, обемите и цените на търгуваните на БФБ дружества, напълно безплатно и в реално време. Медията предлага детайлна финансова информация за емитенти търгувани на БФБ, включително отчети, финансови коефициенти, технически индикатори и графичен анализ.

За дружества, които са задължени да оповестяват регулирана и чувствителна информация, Infostock.bg предлага различни пакети и възможности, включително изготвяне на новина във връзка с публикувана от дружеството информация, изготвяне на анализ, публикуване на PR материали и интервюта:

Представяне, пакети и актуална ценова листа за публично оповестяване на регулирана и чувствителна информация.