Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
03.03.2021
20:14
Еуротерра България АД
(EUTR / 4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. февруари 2021 г.
02.03.2021
18:30
Холдинг Център АД
(HCEN / 6C8)
Други
Директор за връзка с инвеститорите
01.03.2021
20:37
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Отчет по облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2020 г.
01.03.2021
20:35
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
01.03.2021
20:07
Холдинг Варна АД
(HVAR / 5V2)
Други
Отчет за спазване на изискванията от емитент към 31.12.2020 г. - облигационна емисия BG2100012140
01.03.2021
20:06
Холдинг Варна АД
(HVAR / 5V2)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. на Холдинг Варна АД
01.03.2021
18:48
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет четвърто тримесечие 2020
01.03.2021
18:33
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Финансови отчети
Отчет по облигационна емисия за четвърто тримесечие на 2020 г.
01.03.2021
18:32
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
01.03.2021
18:13
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
консолидиран финансов отчет 4-то тримесечие
01.03.2021
17:41
Алтерон АДСИЦ
(ALT / 2AL)
Други
Отчет по облигации към 31.12.2020 г.
01.03.2021
17:38
Алтерон АДСИЦ
(ALT / 2AL)
Финансови отчети
МФО консолидиран 31.12.2020 г.
01.03.2021
17:27
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на БСП АДСИЦ - четвърто тримесечие
01.03.2021
17:25
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZ / 6S4)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество
01.03.2021
17:23
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB / 4CF)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
01.03.2021
17:21
Холдинг Център АД
(HCEN / 6C8)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
01.03.2021
17:20
Холдинг Център АД
(HCEN / 6C8)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет на Холдинг Център към 31-12-2020
01.03.2021
17:20
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран финансов отчет към 31,12,2020
01.03.2021
16:53
Уеб финанс холдинг АД
(9M7A / BFINC)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие
01.03.2021
16:51
Уеб финанс холдинг АД
(9M7A / BFINC)
Други
Доклад за изпълнение на условията по облигационна емисия трето тримесечие

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.