Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
20.01.2022
13:38
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPR / 5EX)
Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ИОСА на Ексклузив Пропърти
19.01.2022
16:59
Тексим Банк АД
(TXIM / 5CP)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 100е, ал. 1, т. 3г от Закона за публично предлагане на ценни книжа
19.01.2022
12:05
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Вътрешна информация
Уведомление за резултати от приключило търгово предлагане
18.01.2022
17:57
Сердика Пропъртис АДСИЦ / в ликвидация /
(SPRO / 6SR)
Други
Уведомление за изплащане на ликвидационни дялове от Сердика Пропъртис АДСИЦ-в ликвидация изх.№ 04/18.01.2022
18.01.2022
14:49
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на втора дата
17.01.2022
17:03
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZ / 6S4)
Вътрешна информация
Уведомление
13.01.2022
17:12
Адара АД
(16TA / 16TA)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на 21.02.2022 г.
13.01.2022
16:41
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Общо събрание на акционерите
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ИОСА НА "БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ НА 10-01-2022 Г.
12.01.2022
17:11
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
ЛИПСА НА КВОРУМ ИОСА 11.06.2021
12.01.2022
15:54
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС
12.01.2022
15:54
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление във връзка със ЗПМПЗФИ
12.01.2022
12:42
ФС Холдинг АД
(HFSI / 6F2)
Финансови отчети
Отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
11.01.2022
14:53
Родопска слава АД
(RDSL / 3RJ)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие 2021
10.01.2022
17:18
Сердика Пропъртис АДСИЦ / в ликвидация /
(SPRO / 6SR)
Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
УВЕДОМЛЕНИЕ за периода 01.10.2021г.- 31.12.2021г. По чл.19, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 19.11.2021 г. и Форми КФН
10.01.2022
14:07
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVE / 6A8)
Финансови отчети
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2021 г.
10.01.2022
13:35
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Вътрешна информация
Уведомление за резултати от приключило търгово предлагане
10.01.2022
10:33
Стройинвест холдинг АД / в ликвидация /
(HSTR / 6S3)
Финансови отчети
Информация по чл. 19, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за 4-то тримесечие на 2021 г.
07.01.2022
11:05
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Вътрешна информация
Уведомление по чл. 112д ЗППЦК
05.01.2022
14:31
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл.112д от ЗППЦК
04.01.2022
12:29
Холдинг Център АД
(HCEN / 6C8)
Други
Уведомление по чл. 148Б от ЗППЦК

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.