Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
08.12.2023
16:32
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Промени в капитала на дружеството
Вписан нов размер на капитала
06.12.2023
23:23
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Други
Алфа България АД представя Уведомление за постъпило Искане за свикване на Общо събрание на притежателите на Варанти, Протокол с решение от Заседание на СД, Покана за свикване на ОСПВ и писмени материали за събранието
05.12.2023
15:22
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, Регламент 596
05.12.2023
10:28
Холдинг Варна АД
(HVAR / 5V2)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД
04.12.2023
13:22
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Промени в капитала на дружеството
Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала
04.12.2023
11:10
Еуротерра България АД
(EUTR / 4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. ноември 2023 г.
01.12.2023
18:38
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Общо събрание на акционерите
Покана за извънредно общо събание на акционерите
30.11.2023
17:37
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Други
Уведомление за плащане по облигационна емисия
30.11.2023
17:27
Устрем холдинг АД
(U1HA / U1HA)
Вътрешна информация
Уведомление
30.11.2023
15:39
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB / 4CF)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
29.11.2023
22:16
Селена Холдинг АД
(SELB)
Други
Селена Холдинг АД
29.11.2023
22:12
Селена Холдинг АД
(SELB)
Финансови отчети
Селена Холдинг АД
29.11.2023
21:17
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Вътрешна информация
Отчет за емисия облигации към 30.09.2023 г.
29.11.2023
19:42
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от ЗППЦК
29.11.2023
19:41
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет на Феникс Капитал Холдинг АД към 30-09-2023
29.11.2023
18:58
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г. и отчет по облигационна емисия
29.11.2023
18:57
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
29.11.2023
18:31
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZ / 6S4)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран финансов отчет
29.11.2023
15:50
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
29.11.2023
15:50
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.