Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
05.07.2022
10:08
Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ
(BGIG / 6B5)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2022 г.
05.07.2022
09:52
Лев Инвест АДСИЦ-София
(LEVI / 9LV)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2022 г.
04.07.2022
23:59
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 30.06.2022 г.
04.07.2022
17:17
Булгар Чех Инвест Холдинг АД
(BCH / 6B6)
Други
Уведомление за извършено лихвено плащане!
04.07.2022
11:41
Холдинг Нов Век АД
(HNVK / 6N3)
Общо събрание на акционерите
Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2022 г.
01.07.2022
23:28
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 г.
01.07.2022
15:38
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Общо събрание на акционерите
протокол от общо събрание на акционерите проведено на втора дата 30-06-2022
01.07.2022
13:59
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVE / 6A8)
Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено на 28.06.2022 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация.
01.07.2022
13:22
Еуротерра България АД
(EUTR / 4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. юни 2022 г.
01.07.2022
10:31
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК
30.06.2022
17:41
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Общо събрание на акционерите
Годишно общо събрание на акционерите
30.06.2022
16:57
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите
30.06.2022
16:20
Булгар Чех Инвест Холдинг АД
(BCH / 6B6)
Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД
30.06.2022
15:52
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Общо събрание на акционерите
протокол от ОСА
30.06.2022
14:16
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за свързаност по чл. 17, регламент 596
30.06.2022
12:01
Химснаб България АД
(CHSB / 58E)
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно Общо събрани на акционерите на Химснаб България АД
30.06.2022
11:55
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Общо събрание на акционерите
Протокол от първа дата на ОСА
30.06.2022
11:50
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH / GTH)
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно ОСА проведено на 27-06-2022 г.
30.06.2022
11:44
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акионерите - първа дата
30.06.2022
11:36
Инвестиционна Компания Галата АД
(GTH / GTH)
Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно ОСА проведено на 27-06-2022 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.