Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 5 Август 2021

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
05.08.2021
16:50
Холдинг Нов Век АД
(HNVK / 6N3)
Други
Общо събрание на облигационерите 25-08-2021 г.
05.08.2021
15:15
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN / 3JO)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
05.08.2021
15:14
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN / 3JO)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
05.08.2021
09:20
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Други
Уведомление за придобиване на имоти
04.08.2021
17:25
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Промени в управителните органи
РЕДАКЦИЯ/КОРЕКЦИЯ на заглавие на Публикувана информация от 02.08.2021г.-> Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
04.08.2021
15:35
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Промени в управителните органи
Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
04.08.2021
11:45
Херти АД
(HERT / HTV)
Други
Херти АД
04.08.2021
10:32
НДФ Динамик
(DINAMIK-NL)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
НДФ Динамик
03.08.2021
16:20
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
(CCR7 / CODA)
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп
03.08.2021
15:47
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Вътрешна информация
Уведомление за промяна на медията за публикуване на регулирана информация на Уеб Медия Груп АД
03.08.2021
14:34
Сила Холдинг АД
(HSI / 6S5)
Общо събрание на акционерите
Сила Холдинг АД
03.08.2021
12:48
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Финансови отчети
МФО за първото шестмесечие на 2021 г.
02.08.2021
17:05
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
02.08.2021
14:24
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Вътрешна информация
Уведомление за придобиване на имот
02.08.2021
13:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2021 г.
02.08.2021
12:30
Еуротерра България АД
(EUTR / 4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. юли 2021 г.
31.07.2021
15:35
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPEF / BPT)
Финансови отчети
Финансов отчет към 30.06.2021г.
31.07.2021
15:21
Опортюнити България Инвестмънт АД
(OPBI / I67)
Финансови отчети
Финансов отчет към 30.06.2021г.
31.07.2021
00:29
Алфа България АД
(ALFB / VZW)
Финансови отчети
Финансови отчети за първо шест-месечие на 2021 г. /01.01.2021 г. - 30.06.2021 г./ на "Алфа България" АД
30.07.2021
19:28
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.