Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
03.02.2023
16:25
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
03.02.2023
10:22
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Други
Съобщение по чл.89т ал.1 и ал.2 от ЗППЦК
02.02.2023
18:05
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите на Север-холдинг АД на 06.03.2023 г.
31.01.2023
17:02
Тексим Банк АД
(TXIM / 5CP)
Вътрешна информация
Уведомление за присъдени рейтингови оценки на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД
31.01.2023
14:04
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.12.2022 г.
31.01.2023
11:52
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
31.01.2023
11:23
Блек сий стар АД
(BSSA)
Финансови отчети
Отчет за изпълнение на облигацията към 31.12.2022
31.01.2023
11:21
Блек сий стар АД
(BSSA)
Финансови отчети
Предварителен Годишен Отчет БСС АД към 31.12.2022
31.01.2023
09:51
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
30.01.2023
21:39
Холдинг Света София АД
(HSOF / 4HS)
Финансови отчети
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
30.01.2023
21:38
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
30.01.2023
21:31
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Финансови отчети
Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
30.01.2023
20:52
Фючърс Кепитал АД
(FCAD / 5FC)
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.12.2022 г.
30.01.2023
20:27
Селена Холдинг АД
(SELB)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет
30.01.2023
19:19
Болкан Пропърти Инструментс АДСИЦ
(BPI / BLC)
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.12.2022 г.
30.01.2023
18:37
Сирма Груп Холдинг АД
(SGH / SKK)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление за покупка на акции от Председателя на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг
30.01.2023
18:30
Север Холдинг АД
(SEVH / 6S8)
Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
30.01.2023
18:27
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2022 г
30.01.2023
18:16
Опортюнити България Инвестмънт АД
(OPBI / I67)
Финансови отчети
Финансови отчети към 31.12.2022г.
30.01.2023
17:56
Сила Холдинг АД
(HSI / 6S5)
Финансови отчети
Сила Холдинг АД

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.