Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
26.09.2022
10:01
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Общо събрание на акционерите
протокол
21.09.2022
15:46
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Други
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
19.09.2022
16:14
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
19.09.2022
15:08
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
19.09.2022
14:41
Холдинг Нов Век АД
(HNVK / 6N3)
Други
Получено уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
15.09.2022
11:26
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPR / 5EX)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
14.09.2022
17:44
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
14.09.2022
14:42
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
14.09.2022
11:50
НДФ Динамик
(DYN)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК
13.09.2022
18:32
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPR / 5EX)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014
12.09.2022
14:52
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Други
Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
09.09.2022
15:29
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
08.09.2022
15:52
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Вътрешна информация
Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213, издадена от „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175161352
08.09.2022
14:03
Севко АД
(SEVK / 3JG)
Финансови отчети
Отчет за второ тримесечие на 2022 г.
07.09.2022
10:47
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
02.09.2022
19:55
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 31.08.2022 ОТ НЮ УЕБ МАРЕКТ АД
02.09.2022
17:14
Северкооп Гъмза Холдинг АД
(GAMZ / 6S4)
Вътрешна информация
уведомление за сключена сделка от дъщерно дружество
02.09.2022
10:20
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Финансови отчети
Консолидиран Финансов Отчет за Второто Тримесечие на 2022г.
01.09.2022
14:53
Уеб Медия Груп АД
(WMG / 45W)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 - 31.08.2022
01.09.2022
10:58
Еуротерра България АД
(EUTR / 4EJ)
Вътрешна информация
Уведомление за обратно изкупуване на акции м. август 2022 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.