Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
24.04.2024
12:20
Булгар Чех Инвест Холдинг АД
(BCH / 6B6)
Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет на Булгар Чех Инвест Холдинг АД към 31-03-2024
24.04.2024
11:14
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Вътрешна информация
Уведомление за емитиране на облигационен заем
24.04.2024
10:24
Севко АД
(SEVK / 3JG)
Финансови отчети
Отчет за I-во тримесечие 2024 г.
24.04.2024
09:56
Кей Би Агро Индъстри ЕАД
(KBAB)
Други
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
24.04.2024
09:52
Кей Би Агро Индъстри ЕАД
(KBAB)
Финансови отчети
Годишен консолидиран финансов отчет
23.04.2024
15:57
Родопска слава АД
(RDSL / 3RJ)
Финансови отчети
Финансов отчет за първо тримесечие 2024г.
23.04.2024
15:16
Риъл Булленд АД
(RBL / RBL)
Финансови отчети
Финансови Отчети към 31.03.2024г.
23.04.2024
13:36
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
23.04.2024
12:31
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPEF / BPT)
Финансови отчети
Финансов отчет към 31.03.2024 г.
23.04.2024
12:00
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
23.04.2024
11:59
Велграф Асет Мениджмънт АД-София
(VAM / 1VX)
Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление "Велграф Асет Мениджмънт" АД
23.04.2024
08:35
Холдинг Варна АД
(HVAR / 5V2)
Вътрешна информация
Уведомление относно преобразуване на дъщерно дружество
22.04.2024
17:52
Българска финансова къща АД
(BFHB)
Финансови отчети
Финансови Отчети към 31.03.2024г.
22.04.2024
17:47
Българска финансова къща АД
(BFHB)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
22.04.2024
12:39
НДФ Динамик
(DYN)
Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитентна ценни книжа
19.04.2024
17:06
Опортюнити България Инвестмънт АД
(OPBI / I67)
Вътрешна информация
Общо събрание на облигационерите - 10.05.2024 г.
19.04.2024
16:47
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPEF / BPT)
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 28-05-2024 г.
19.04.2024
16:21
Български фонд за дялово инвестиране АД
(BPEF / BPT)
Вътрешна информация
Уведомление за облигационен заем - пласиране БФДИ
19.04.2024
16:02
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Други
Уведомление по чл. 114
19.04.2024
12:07
Варвара термал вилидж АДСИЦ
(VARVARA-NL / VARVARA-NL)
Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.