Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
15.10.2021
15:46
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Други
Актуализация на устав, изменен на 08.10.2021 г. на ИОСА след решение на КФН 728-ДСИЦ/05.10.2021 г.
15.10.2021
10:46
Фючърс Кепитал АД
(FCAD / 5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК 15.10.2021
14.10.2021
14:58
Българска захар АД
(BZAH / 4BZ)
Финансови отчети
Финансов отчет за третото тримесечие на 2021 година
14.10.2021
10:38
Фючърс Кепитал АД
(FCAD / 5FC)
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК 14.10.2021
13.10.2021
16:52
Черноморски Холдинг АД
(CHL / 5L3)
Други
УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ
11.10.2021
18:23
Сердика Пропъртис АДСИЦ / в ликвидация /
(SPRO / 6SR)
Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
УВЕДОМЛЕНИЕ за периода 28.06.2021г.- 30.09.2021г. По чл.37а, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. и Форми КФН
11.10.2021
17:38
Екип-98 Холдинг АД
(HEKI / 5EK)
Общо събрание на акционерите
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите
11.10.2021
17:02
Феникс Капитал Холдинг АД
(PCH / 0PH)
Други
Уведомление за удължаване срока на подписка Феникс Капитал Холдинг АД
11.10.2021
15:32
Холдинг Варна АД
(HVAR / 5V2)
Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексимбанк АД от 08.10.20214
11.10.2021
13:16
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVE / 6A8)
Други
Уведомление от ликвидатора за внесено в Дружеството коригирано търгово предложение
11.10.2021
10:38
Стройинвест холдинг АД / в ликвидация /
(HSTR / 6S3)
Финансови отчети
Информация по чл. 37а от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за 3-то тримесечие на 2021 г.
11.10.2021
09:03
Слънце Стара Загора - Табак АД
(SUN / 3JO)
Промени в управителните органи
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД
11.10.2021
08:49
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
(BSP / 5H4)
Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено общо събрание на акционерите на 08-10-2021 г.
08.10.2021
18:11
Родопска слава АД
(RDSL / 3RJ)
Финансови отчети
Тримесечен финансов отчет за терото тримесечие 2021
08.10.2021
15:52
Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД
(IDH / 6R1)
Други
Уведомление за нов ДВИ
07.10.2021
16:25
Адванс Екуити Холдинг АД
(ADVE / 6A8)
Финансови отчети
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.09.2021 г.
07.10.2021
14:57
Стройинвест холдинг АД / в ликвидация /
(HSTR / 6S3)
Промени в управителните органи
Промяна на ликвидатора и удължаване срока на ликвидация
06.10.2021
16:18
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
(CCR7 / CODA)
Други
СЪОБЩЕНИЕ
06.10.2021
14:16
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
(EXPR / 5EX)
Вътрешна информация
становище на СД на Екскл Пропърти относно внесено търгово
06.10.2021
09:27
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
(CAPM / 5CQ)
Вътрешна информация
Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.