Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
10 Юли 2024 10:11 0.800 0.050 (6.67%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.800 0.050 6.67% 400 10 Юли 2024 10:11
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 500
Средно дневен обем (лева/акции) 387 / 466
Пазарна
капитализация
21 849 922
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E (неконс. / конс.) - / 6.02
P/B (неконс. / конс.) 2.40 / 1.03
Beta/Adj. Beta -2.38 / -1.26
Цена на предходно затваряне 0.750
Най-висока дневна цена 0.800
Най-ниска дневна цена 0.800
Най-висока 52-седмична цена 2.78
Най-ниска 52-седмична цена 0.18
52-седмично изменение 344.44%
Изменение от началото на годината 100.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.67% 6.43% 11.11% 12.09% 100.00% 344.44%
Спрямо максималната за периода 0.00% 6.98% 6.98% 23.08% 71.22% 71.22%
Спрямо минималната за периода 0.00% 12.68% 12.68% 12.68% 90.48% 344.44%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 6.10% 1.14% 3.61% 34.43% 10.96%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 331 902 000 лв.
Продажби 583 917 000 лв.
EBITDA 17 210 000 лв.
EBIT 8 659 000 лв.
Нетна печалба 2 645 000 лв.
Печалба на акция 0.13 лв.
ОПП 15 721 000 лв.
ОА/СК 15.58
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 100.00% -33.33% -26.83%
Счетоводна стойност на акция -39.24% 237.71% -79.36%
Общо активи 85.95% 39.85% -8.84%
Продажби -30.02% 58.75% 28.50%
EBITDA -75.90% -249.02% 1 657.86%
Нетна печалба -100.00% 0% 0%
ОПП -2 566.56% -115.99% 341.10%
Дивидент - - -