Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Септември 2021
 
27 Септември 2021 10:29 0.214 0.064 (42.67%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.214 0.064 42.67% 345 27 Септември 2021 10:29
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 1 750
Средно дневен обем (лева/акции) 89 / 721
Пазарна
капитализация
5 844 854
Брой емитирани акции 27 312 403
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.17 / 0.16
Beta/Adj. Beta 2.22 / 1.82
Цена на предходно затваряне 0.150
Най-висока дневна цена 0.214
Най-ниска дневна цена 0.195
Най-висока 52-седмична цена 0.46
Най-ниска 52-седмична цена 0.094
52-седмично изменение 28.67%
Изменение от началото на годината 47.80%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 42.67% 103.81% 109.80% 23.57% 47.80% 28.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 14.40% 28.67% 53.48%
Спрямо минималната за периода 9.74% 42.67% 127.66% 127.66% 127.66% 127.66%
Спрямо среднопретеглената за периода 8.63% 38.06% 81.36% 71.20% 14.44% 13.23%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 156 595 000 лв.
Продажби 392 130 000 лв.
EBITDA 2 380 000 лв.
EBIT -3 345 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.21 лв.
ОПП 5 400 000 лв.
ОА/СК 6.02
Последен дивидент/година 0.08/2006
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -42.66% -27.41% 124.37%
Счетоводна стойност на акция 99.52% -28.15% -
Общо активи 6.11% 10.66% -
Продажби -27.70% 0.71% -
EBITDA -22.74% -156.32% -
Нетна печалба 0% 0% -
ОПП -87.63% -717.73% -
Дивидент - - -