Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 10:41 1.000 0.020 (2.04%)

Петрол АД (PET / 5PET)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, преотдаване на такива имущества, производство на електрическа енергия.
Борсов код: PET / 5PETПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11PESOBT13Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 831496285Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Ловеч 5500, ул. Търговска 12, хотел Ловеч
Телефони
Факс
E-mailoffice@petrol.bg
Сайт на компаниятаwww.petrol.bg
 
Общ брой акции 27 312 403
Номинал на 1 акция4.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 588
Ръководство Георги Иванов Татарски, Изпълнителен директор
Милко Константинов Димитров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Кирил Емилов Шилегов
Георги Иванов Татарски
Милко Константинов Димитров
Лъчезар Николов Граматиков
Гриша Данаилов Ганчев
Директор за връзки с инвеститорите Юлияна Григорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.08 0.07 11.06.2007
2005 0.01 0.01 06.06.2006
2004 0.12 0.1 31.05.2005
2003 0.02 0.02 29.06.2004
 

Разпределение на акционерен капитал

Алфа кепитъл АД 28.85%
Юлинор ЕООД 23.11%
Корект Фарм ЕООД 18.31%
ВИП Пропъртиз ЕООД 18.31%
Кооперативна търфовска банка АД 7.96%
Министерство на икономиката 0.65%
 

Участия в други компании

Петрол Елит 100.00%
Петрол Пропъртис 100.00%
Петрол Техника ЕООД 100.00%
Петрол Транс Експрес ЕООД 100.00%
Нафтекс Петрол ЕООД 100.00%
Петрол Газ ООД 90.00%
Капитал 3000 АД 0.00%
Еврокапитал България ЕАД 0.00%