Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Февруари 2024
 
29 Февруари 2024 13:54 4.300 0.500 (10.42%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.300 0.500 10.42% 16 430 29 Февруари 2024 13:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 4 100
Средно дневен обем (лева/акции) 1 563 / 369
Пазарна
капитализация
104 060 000
Брой емитирани акции 24 200 000
P/E (неконс. / конс.) - / 32.86
P/B (неконс. / конс.) 0.79 / 0.81
Beta/Adj. Beta 0.21 / 0.47
Цена на предходно затваряне 4.800
Най-висока дневна цена 4.300
Най-ниска дневна цена 4.000
Най-висока 52-седмична цена 4.80
Най-ниска 52-седмична цена 3.50
52-седмично изменение 10.26%
Изменение от началото на годината 13.76%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 10.42% 10.42% 6.11% 6.97% 13.76% 10.26%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42%
Спрямо минималната за периода 7.50% 7.50% 7.50% 13.76% 13.76% 22.86%
Спрямо среднопретеглената за периода 7.31% 7.31% 3.69% 1.61% 1.34% 13.43%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 249 084 000 лв.
Продажби 165 464 000 лв.
EBITDA 9 881 000 лв.
EBIT 4 112 000 лв.
Нетна печалба 9 740 000 лв.
Печалба на акция 0.13 лв.
ОПП 25 514 000 лв.
ОА/СК 1.93
Последен дивидент/година 0.17/2022
Дивидент/Печалба 0.38
Доходност от дивиденти 3.53%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 3.85% -4.21% 9.20%
Счетоводна стойност на акция -2.19% 13.55% 14.26%
Общо активи 0% 0% -13.75%
Продажби 0% 0% -35.43%
EBITDA -73.10% 19.68% 131.11%
Нетна печалба 0% 0% -86.13%
ОПП 0% 0% -8.37%
Дивидент - - -