Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
16 Май 2024 10:10 4.500 0.000 (0.00%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища, автомагистрали, летища; изграждане на метростанции, водоснабдителни и газоснабдителни системи.
Борсов код: T57 / TRACEПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100049078Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 123682269Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1408, район р-н Триадица, ул.Никола Образописов № 12
Телефони02/80 66 700
Факс02/ 80 66 711
E-mailtracegroup@tracebg.com
Сайт на компаниятаwww.tracebg.com
 
Общ брой акции 24 200 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 70
Ръководство Боян Стоянов Делчев, изпълнителен директор
Членове на управителен орган Антон Николов Дончев - член на НС
Николай Ганчев Михайлов - председател на Надзорен съвет
Манол Пейчев Денев - член на НС
Десислава Иванова Любенова - председател на Управителен съвет
Росица Йорданова Динева-Георгиева - член на УС
Боян Стоянов Делчев - зам. председател и член на УС
Директор за връзки с инвеститорите Ивана Мутафова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.165 0.152 30.06.2023
2020 0.2 0.19 30.06.2021
2017 0.0631578949 0.060000000155 21.06.2018
2015 0.1473684211 0.14 22.06.2016
2014 0.136842105 0.13 18.06.2015
2013 0.12631579 0.12 20.06.2014
2012 0.026315789 0.025 19.06.2013
2010 0.2631579 0.25 13.07.2011
2009 0.2631579 0.25 22.06.2010
2007 0.2 0.19 21.05.2008
2006 61.53 57.22 12.05.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Николай Ганчев Михайлов 80.56%
Галини - Н ЕООД 9.00%
 

Участия в други компании

ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 100.00%
ТРЕЙС ПЛОВДИВ EOОД 100.00%
ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ ЕООД 100.00%
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД 100.00%
ТРЕЙС ТРАНС ЕООД 100.00%
ТРЕЙС СВОГЕ ЕООД 100.00%
ТРЕЙС СОП ЕООД 100.00%
МЕТРО ДРУЖБА ЕООД 100.00%
ИНФРАСТРОЙ EООД 100.00%
РОДОПА ТРЕЙС ЕООД 100.00%
ТРЕЙС-БУРГАС ЕАД 100.00%
УСМ АД 100.00%
АВГУСТА ТРЕЙС ЕООД 100.00%
ТРЕЙС КОМЕРС ЕООД 100.00%
ПИ ЕС АЙ АД 99.00%
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД 98.00%
ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД 96.00%
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД 65.00%
Редко Трейс Интернешънъл ООД 40.00%
ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ99 АД 33.00%
ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНС. АД 20.00%
ДЗЗД БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛ 13.00%
ТРЕЙС СОФИЯ АД 9.00%
SRBIJVODE, ALFABANK 0.00%