Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
18 Юни 2021 10:11 17.400 0.100 (0.58%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
17.400 лв. 0.100 0.58% 696 18 Юни 2021 10:11
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 40
Средно дневен обем (лева/акции) 71 760 / 5 300
Пазарна
капитализация
313 199 983
Брой емитирани акции 17 999 999
P/E (неконс. / конс.) 133.65 / 22.35
P/B (неконс. / конс.) 8.80 / 5.45
Beta/Adj. Beta 1.28 / 1.19
Цена на предходно затваряне 17.300
Най-висока дневна цена 17.400
Най-ниска дневна цена 17.400
Най-висока 52-седмична цена 17.90
Най-ниска 52-седмична цена 3.64
52-седмично изменение 346.15%
Изменение от началото на годината 150.36%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.58% 0.58% 20.00% 77.55% 150.36% 346.15%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.79% 2.79% 2.79% 2.79% 2.79%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.16% 20.00% 81.25% 167.69% 378.02%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.35% 7.08% 28.52% 103.51% 117.39%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 65 957 000 лв.
Продажби 46 781 000 лв.
EBITDA 16 475 000 лв.
EBIT 15 423 000 лв.
Нетна печалба 13 934 000 лв.
Печалба на акция 0.77 лв.
ОПП 4 185 000 лв.
ОА/СК 1.15
Последен дивидент/година 0.18/2019
Дивидент/Печалба 0.22
Доходност от дивиденти 0.98%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 80.05% 83.81% 0.05%
Счетоводна стойност на акция 77.38% 9.82% 4.09%
Общо активи 57.91% 8.46% -0.04%
Продажби -94.70% -29.07% -46.08%
EBITDA -51.67% 475.99% 45.06%
Нетна печалба -48.03% 528.75% 29.87%
ОПП 44.10% 286.39% -35.53%
Дивидент - - -