Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Януари 2021
 
20 Януари 2021 16:53 8.500 0.200 (2.41%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.500 лв. 0.200 2.41% 52 264 20 Януари 2021 16:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.04% / 6 303
Средно дневен обем (лева/акции) 123 171 / 18 865
Пазарна
капитализация
152 999 992
Брой емитирани акции 17 999 999
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 7.89 / 4.30
Beta/Adj. Beta 1.16 / 1.11
Цена на предходно затваряне 8.300
Най-висока дневна цена 8.650
Най-ниска дневна цена 8.150
Най-висока 52-седмична цена 8.85
Най-ниска 52-седмична цена 2.70
52-седмично изменение 116.84%
Изменение от началото на годината 22.30%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.41% 14.86% 19.72% 74.90% 22.30% 116.84%
Спрямо максималната за периода 1.73% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
Спрямо минималната за периода 4.29% 15.65% 30.77% 77.08% 30.77% 214.81%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.52% 7.16% 27.97% 30.19% 28.07% 42.62%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 44 638 000 лв.
Продажби 33 376 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 7 063 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП 4 480 000 лв.
ОА/СК 1.25
Последен дивидент/година 0.03/2019
Дивидент/Печалба 0.07
Доходност от дивиденти 0.34%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция 80.05% 83.81% 0.05%
Счетоводна стойност на акция 9.82% 4.09% -
Общо активи 0% 8.46% -0.04%
Продажби 0% -29.07% -46.08%
EBITDA 475.99% 45.06% -
Нетна печалба 0% 528.75% 29.87%
ОПП 0% 286.39% -35.53%
Дивидент - - -