Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
28 Юли 2021 11:58 18.100 0.600 (3.43%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.
Борсов код: A4L / A4LПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100003166Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 201047670Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30, Sofix
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1404, бул. България №109, ет.8
Телефони(+359 2) 957 12 47 (+359) 899 915 929
Факс(+359 2) 957 12 48
E-mailinvestors@allterco.com
Сайт на компаниятаwww.allterco.com
 
Общ брой акции 17 999 999
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Светлин Илиев Тодоров
Димитър Стоянов Димитров
Членове на управителен орган Светлин Илиев Тодоров
Димитър Стоянов Димитров
Николай Ангелов Мартинов
Директор за връзки с инвеститорите Деница Валериева Стефанова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.2 0.19 28.06.2021
2019 0.18 0.171 28.10.2019
2019 0.03 0.0285 21.09.2020
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании