Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 5 Август 2021
 
05 Август 2021 13:29 0.155 0.011 (7.64%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.155 0.011 7.64% 6 369 05 Август 2021 13:29
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 42 055
Средно дневен обем (лева/акции) 927 / 6 502
Пазарна
капитализация
30 327 344
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 25.71 / 4.35
P/B (неконс. / конс.) 0.11 / 0.11
Beta/Adj. Beta 1.16 / 1.10
Цена на предходно затваряне 0.144
Най-висока дневна цена 0.155
Най-ниска дневна цена 0.144
Най-висока 52-седмична цена 0.163
Най-ниска 52-седмична цена 0.126
52-седмично изменение 16.54%
Изменение от началото на годината 14.81%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 7.64% 13.97% 10.71% 6.16% 14.81% 16.54%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.91%
Спрямо минималната за периода 7.64% 8.39% 13.97% 20.16% 20.16% 23.02%
Спрямо среднопретеглената за периода 2.65% 2.65% 8.39% 8.39% 8.39% 9.15%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 399 417 000 лв.
Продажби 70 794 000 лв.
EBITDA 14 391 000 лв.
EBIT 5 961 000 лв.
Нетна печалба 6 335 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 4 871 000 лв.
ОА/СК 1.57
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -38.64% -14.06% -29.67%
Счетоводна стойност на акция 0.33% 0.47% -2.60%
Общо активи 0.59% 6.02% -4.69%
Продажби 17.50% 73.29% 11.59%
EBITDA -50.51% -184.24% -41.71%
Нетна печалба -31.02% -61.46% -20.30%
ОПП -62.33% -42.86% 68.18%
Дивидент - - -