Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Януари 2021
 
15 Януари 2021 11:47 0.140 0.000 (0.00%)

Зърнени Храни България АД (T43 / ZHBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.140 лв. 0.000 0.00% 160 15 Януари 2021 11:47
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 1 140
Средно дневен обем (лева/акции) 539 / 3 889
Пазарна
капитализация
27 392 440
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) - / 7.34
P/B (неконс. / конс.) 0.10 / 0.11
Beta/Adj. Beta 1.28 / 1.19
Цена на предходно затваряне 0.140
Най-висока дневна цена 0.140
Най-ниска дневна цена 0.140
Най-висока 52-седмична цена 0.228
Най-ниска 52-седмична цена 0.104
52-седмично изменение 41.67%
Изменение от началото на годината 3.70%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 5.41% 2.94% 6.06% 3.70% 41.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.41% 5.41% 6.04% 5.41% 38.60%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.72% 3.70% 11.11% 1.45% 34.62%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 1.41% 6.04%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 396 580 000 лв.
Продажби 79 750 000 лв.
EBITDA 11 573 000 лв.
EBIT 2 760 000 лв.
Нетна печалба 4 557 000 лв.
Печалба на акция 0.02 лв.
ОПП 12 409 000 лв.
ОА/СК 1.60
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -38.64% -14.06% -29.67%
Счетоводна стойност на акция 0.47% -2.60% 1.54%
Общо активи 0% 6.02% -4.69%
Продажби 0% 73.29% 11.59%
EBITDA -184.24% -41.71% 104.30%
Нетна печалба 0% -61.46% -20.30%
ОПП 0% -42.86% 68.18%
Дивидент - - -