Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
29 Май 2023 10:44 0.122 0.002 (1.61%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.122 0.002 1.61% 6 29 Май 2023 10:44
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 458 / 3 251
Пазарна
капитализация
23 870 555
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 836.62 / 9.60
P/B (неконс. / конс.) 0.09 / 0.09
Beta/Adj. Beta 1.52 / 1.35
Цена на предходно затваряне 0.124
Най-висока дневна цена 0.122
Най-ниска дневна цена 0.122
Най-висока 52-седмична цена 0.218
Най-ниска 52-седмична цена 0.122
52-седмично изменение 39.00%
Изменение от началото на годината 28.24%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.61% 2.40% 12.23% 21.29% 28.24% 39.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.43% 12.86% 26.95% 28.24% 44.04%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.40% 6.15% 13.48% 21.79% 26.06%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 413 989 000 лв.
Продажби 90 365 000 лв.
EBITDA 9 568 000 лв.
EBIT 4 025 000 лв.
Нетна печалба 2 528 000 лв.
Печалба на акция 0.01 лв.
ОПП 11 811 000 лв.
ОА/СК 1.58
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 21.43% 3.70% -38.64%
Счетоводна стойност на акция 0.05% 0.20% 0.33%
Общо активи 0.85% -0.25% 0.59%
Продажби 42.95% -65.93% 17.50%
EBITDA -15.98% 113.86% -50.51%
Нетна печалба -75.00% -37.11% -31.02%
ОПП -57.71% 161.88% -62.33%
Дивидент - - -