Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
20 Януари 2022 12:07 0.153 0.003 (1.92%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.153 0.003 1.92% 431 20 Януари 2022 12:07
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2 683
Средно дневен обем (лева/акции) 1 935 / 12 868
Пазарна
капитализация
29 936 024
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 26.73 / 3.07
P/B (неконс. / конс.) 0.11 / 0.12
Beta/Adj. Beta 1.25 / 1.17
Цена на предходно затваряне 0.156
Най-висока дневна цена 0.164
Най-ниска дневна цена 0.153
Най-висока 52-седмична цена 0.175
Най-ниска 52-седмична цена 0.129
52-седмично изменение 7.75%
Изменение от началото на годината 9.29%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.92% 6.13% 9.29% 9.29% 9.29% 7.75%
Спрямо максималната за периода 6.71% 12.57% 12.57% 12.57% 12.57% 12.57%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.32% 9.29% 13.33% 9.29% 18.60%
Спрямо среднопретеглената за периода 4.38% 3.77% 4.38% 2.00% 4.38% 4.79%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 418 469 000 лв.
Продажби 70 794 000 лв.
EBITDA 17 621 000 лв.
EBIT 9 271 000 лв.
Нетна печалба 6 335 000 лв.
Печалба на акция 0.05 лв.
ОПП 4 871 000 лв.
ОА/СК 1.62
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 3.70% -38.64% -14.06%
Счетоводна стойност на акция 0.33% 0.47% -2.60%
Общо активи 0% 0.59% 6.02%
Продажби 0% 17.50% 73.29%
EBITDA -50.51% -184.24% -41.71%
Нетна печалба 0% -31.02% -61.46%
ОПП 0% -62.33% -42.86%
Дивидент - - -