Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
21 Октомври 2021 16:38 0.140 0.005 (3.45%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.140 0.005 3.45% 700 21 Октомври 2021 16:38
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 5 000
Средно дневен обем (лева/акции) 616 / 4 281
Пазарна
капитализация
27 392 440
Брой емитирани акции 195 660 287
P/E (неконс. / конс.) 24.99 / 4.13
P/B (неконс. / конс.) 0.10 / 0.11
Beta/Adj. Beta 1.24 / 1.16
Цена на предходно затваряне 0.145
Най-висока дневна цена 0.140
Най-ниска дневна цена 0.140
Най-висока 52-седмична цена 0.158
Най-ниска 52-седмична цена 0.126
52-седмично изменение 4.11%
Изменение от началото на годината 3.70%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.45% 3.45% 0.00% 2.19% 3.70% 4.11%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 4.76% 11.39% 11.39% 11.39%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 2.94% 2.94% 8.53% 11.11%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.71% 2.78% 2.10% 1.41%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 398 971 000 лв.
Продажби 70 794 000 лв.
EBITDA 14 262 000 лв.
EBIT 5 936 000 лв.
Нетна печалба 6 335 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 4 871 000 лв.
ОА/СК 1.56
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -38.64% -14.06% -29.67%
Счетоводна стойност на акция 0.33% 0.47% -2.60%
Общо активи 0.59% 6.02% -4.69%
Продажби 17.50% 73.29% 11.59%
EBITDA -50.51% -184.24% -41.71%
Нетна печалба -31.02% -61.46% -20.30%
ОПП -62.33% -42.86% 68.18%
Дивидент - - -