Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 15:13 0.130 0.013 (9.09%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ.
Борсов код: ZHBG / T43Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100109070Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 175410085Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Стефан Караджа" №2
Телефони02/9801611
Факс02/9801611
E-mailinfo@zarnenihrani.com
Сайт на компаниятаwww.zarnenihrani.com
 
Общ брой акции 195 660 287
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 95
Ръководство Александър Димитров Керезов, Изпълнителен директор
Любомир Тодоров Чакъров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Георги Косев Костов
Александър Димитров Керезов
Любомир Тодоров Чакъров
Никола Пеев Мишев
Йордан Стефанов Йорданов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Химимпорт АД 63.68%
Други юридически лица 29.87%
Други физически лица 6.45%
 

Участия в други компании

Ай ти системс консулт ЕООД 100.00%
Зърнени Храни Грейн ЕООД 100.00%
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД 100.00%
Порт Балчик АД 95.00%
Медицински център Хелт медика ООД 90.00%
Тексим трейдинг АД 88.00%
Асенова крепост АД 70.00%
Химимпорт фарма АД 68.00%
Омега финанс ООД 66.00%
Булхимтрейд ООД 60.00%
Оргахим трейдинг 2008 ООД 60.00%
Хим ойл трейд ООД 60.00%
Рабър трейд ООД 60.00%
Химцелтекс ООД 60.00%
Проучване и добив на нефт и газ АД 51.00%
Диализа България ООД 50.00%
Консорциум Технокапитал 50.00%
Добрички панаир АД 38.00%
Каварна газ ООД 35.00%
Параходство БРП 1.00%