Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Август 2022
 
15 Август 2022 10:39 0.180 0.004 (2.27%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZHBG29 Ноември 2018 17:30

Финансови отчети

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Зърнени Храни България АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.