Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
23 Септември 2022 16:35 26.000 1.000 (3.70%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
26.000 1.000 3.70% 121 692 23 Септември 2022 16:35
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.07% / 4 760
Средно дневен обем (лева/акции) 127 573 / 4 369
Пазарна
капитализация
176 800 000
Брой емитирани акции 6 800 000
P/E (неконс. / конс.) 4.13 / 4.71
P/B (неконс. / конс.) 1.85 / 0.89
Beta/Adj. Beta 0.76 / 0.84
Цена на предходно затваряне 27.000
Най-висока дневна цена 26.600
Най-ниска дневна цена 25.000
Най-висока 52-седмична цена 32.40
Най-ниска 52-седмична цена 11.00
52-седмично изменение 118.49%
Изменение от началото на годината 78.08%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.70% 3.70% 13.62% 14.47% 78.08% 118.49%
Спрямо максималната за периода 2.26% 4.06% 13.33% 19.75% 19.75% 19.75%
Спрямо минималната за периода 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 100.00% 136.36%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.70% 1.48% 5.60% 10.94% 14.10% 27.91%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 506 402 000 лв.
Продажби 434 046 000 лв.
EBITDA 53 790 000 лв.
EBIT 42 516 000 лв.
Нетна печалба 22 837 000 лв.
Печалба на акция 5.52 лв.
ОПП -31 962 000 лв.
ОА/СК 2.54
Последен дивидент/година 0.37/2021
Дивидент/Печалба 0.10
Доходност от дивиденти 1.34%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 175.47% -27.40% -27.00%
Счетоводна стойност на акция 1.90% 3.75% 1.05%
Общо активи -7.84% -2.90% 9.05%
Продажби -2.84% -24.71% -11.64%
EBITDA 0.17% 66.97% -35.33%
Нетна печалба 3.47% 166.67% -58.91%
ОПП 298.44% -1 427.59% -103.65%
Дивидент 150.00% - -