Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
31 Май 2023 15:26 24.500 0.100 (0.41%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
24.500 0.100 0.41% 4 538 31 Май 2023 15:26
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 186
Средно дневен обем (лева/акции) 25 962 / 1 104
Пазарна
капитализация
166 600 000
Брой емитирани акции 6 800 000
P/E (неконс. / конс.) 3.94 / 2.13
P/B (неконс. / конс.) 1.72 / 0.57
Beta/Adj. Beta 0.69 / 0.79
Цена на предходно затваряне 24.400
Най-висока дневна цена 24.500
Най-ниска дневна цена 24.300
Най-висока 52-седмична цена 32.40
Най-ниска 52-седмична цена 21.60
52-седмично изменение 19.67%
Изменение от началото на годината 5.41%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.41% 5.15% 6.52% 7.89% 5.41% 19.67%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.21% 7.55% 14.93% 24.38%
Спрямо минималната за периода 0.82% 6.52% 13.43% 13.43% 13.43% 13.43%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.42% 3.58% 5.96% 4.21% 0.32% 11.90%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 508 773 000 лв.
Продажби 725 813 000 лв.
EBITDA 93 372 000 лв.
EBIT 81 464 000 лв.
Нетна печалба 78 236 000 лв.
Печалба на акция 11.51 лв.
ОПП 42 814 000 лв.
ОА/СК 1.73
Последен дивидент/година 0.37/2021
Дивидент/Печалба 0.03
Доходност от дивиденти 1.43%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 77.40% 175.47% -27.40%
Счетоводна стойност на акция 65.79% 1.90% 3.75%
Общо активи 28.02% -7.84% -2.90%
Продажби 24.77% -2.84% -24.71%
EBITDA 1 362.46% 0.17% 66.97%
Нетна печалба 1 925.31% 3.47% 166.67%
ОПП 64.21% 298.44% -1 427.59%
Дивидент - 150.00% -