Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
19 Юли 2024 13:52 20.800 0.300 (1.46%)

Агрия Груп Холдинг АД (AGH / A72)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност – внос и износ в страната и чужбина.
Борсов код: AGH / A72Пазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100085072Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 148135254Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30, Sofix
 
Адрес за кореспонденция Варна 9000, бул. "Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет. 9
Телефони052/554000; 554011
Факс052/511602
E-mailoffice@agriabg.com
Сайт на компаниятаwww.agriabg.com
 
Общ брой акции 6 800 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 9
Ръководство Емил Веселинов Райков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Станимир Русев Бужев
Деян Росенов Овчаров
Даниела Димитрова Танева
Анна Димитрова Белчинска
Емил Веселинов Райков
Директор за връзки с инвеститорите Теодора Иванова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 1 0.95 26.06.2023
2021 0.3676471 0.3492648 28.06.2022
2020 0.1470588 0.1397059 29.06.2021
 

Разпределение на акционерен капитал

Емра ЕООД 41.11%
Комерс ЕООД 25.80%
Други Физически и юридически лица 18.07%
Светломир Илиев Тодоров 10.00%
Универсален Пенсионен Фонд Доверие 5.02%
 

Участия в други компании

"Арис-Агро" ЕООД 100.00%
"КОРН - ТРЕЙД" ЕООД 100.00%
"Тера Протект" ЕООД 100.00%
"Корн Секюрити" ЕООД - гр.София 100.00%
"Бора енерджи" ЕООД 100.00%
"Тони-М" ЕООД 100.00%
"Грувър" ЕООД 100.00%
"БД Агри" ЕООД 100.00%
"Диасвет" ЕООД 100.00%
"Агра" ЕАД 100.00%
"Кехлибар" ЕООД 100.00%
"Кристера- Агро" ЕООД 100.00%
"Агро" ЕООД 100.00%
"Бора инвест" ЕООД 100.00%
"БД Фарм" ЕООД 100.00%
"Елит-86" ЕООД 100.00%
"КРИСТЕРА" АД 99.26%
"Силк Газ БГ" ООД 55.00%
"Агро Ойл Консулт" ООД 50.00%