Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 16:54 7.340 0.020 (0.27%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.340 0.020 0.27% 33 052 22 Октомври 2021 16:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 4 498
Средно дневен обем (лева/акции) 94 141 / 13 500
Пазарна
капитализация
157 808 936
Брой емитирани акции 21 499 855
P/E (неконс. / конс.) - / 5.55
P/B (неконс. / конс.) 4.54 / 0.60
Beta/Adj. Beta 1.88 / 1.59
Цена на предходно затваряне 7.360
Най-висока дневна цена 7.440
Най-ниска дневна цена 7.300
Най-висока 52-седмична цена 7.84
Най-ниска 52-седмична цена 3.10
52-седмично изменение 123.10%
Изменение от началото на годината 118.45%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.27% 0.27% 18.77% 2.23% 118.45% 123.10%
Спрямо максималната за периода 1.34% 1.34% 6.38% 6.38% 6.38% 6.38%
Спрямо минималната за периода 0.55% 1.38% 19.93% 27.43% 117.16% 136.77%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.11% 0.11% 2.87% 5.26% 27.25% 37.04%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 2 288 956 000 лв.
Продажби 149 410 000 лв.
EBITDA 7 865 000 лв.
EBIT -15 811 000 лв.
Нетна печалба 21 350 000 лв.
Печалба на акция 1.32 лв.
ОПП 177 128 000 лв.
ОА/СК 8.72
Последен дивидент/година 0.05/2005
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -21.13% 169.62% -24.76%
Счетоводна стойност на акция 5.75% 4.59% -6.55%
Общо активи 35.33% 5.73% 2.27%
Продажби -69.60% 107.11% 145.13%
EBITDA -3.51% -269.17% 1.97%
Нетна печалба 31.07% 0% 0%
ОПП -10.77% 12.25% -6.76%
Дивидент - - -