Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Юли 2024
 
25 Юли 2024 14:37 8.600 0.020 (0.23%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: DUH / 5DOVПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100038980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121575489Принадлежност към индекс: Sofix, BGBX 40, BG TR30
 
Адрес за кореспонденция Гр. София -1756, район „Изгрев”, ул.„Лъчезар Станчев” № 5 комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, сграда А, етаж 7
Телефони02/9845611
Факс02/9845663
E-maildoverie@doverie.bg
Сайт на компаниятаwww.doverie.bg
 
Общ брой акции 21 499 855
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 35
Ръководство Александър Христов
Членове на управителен орган Александър Христов
Анна Павлова
Христо Христов
Директор за връзки с инвеститорите Ваня Атанасова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2005 0.05 0.05 30.06.2006
2002 0.09 0.08 30.06.2003
2001 0.09 0.08 10.05.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

Физически лица 44.98%
Софарма АД 24.98%
Други юридически лица 21.12%
Телекомплект АД 8.92%
 

Участия в други компании

Доверие – инвест ЕАД 100.00%
МЦ – Доверие АД 100.00%
СТМ – Доверие ЕООД 100.00%
Доверие – грижа ЕАД 100.00%
Българско вино ООД 100.00%
Кеъртех ЕООД 100.00%
МБАЛ – Доверие АД 100.00%
Индустриален холдинг - Доверие АД 100.00%
Доверие – капитал АД 100.00%
Хомоген АД 100.00%
Биляна - Трико АД 98.88%
ОЗОФ Доверие ЗАД АД 98.15%
Хидроизомат АД 93.34%
Дунав АД 81.82%
BC Moldindconbank S.A. 77.73%
Доверие – Брико АД 71.93%
Вратица АД – в несъстоятелност 69.60%
Марицатекс АД 54.36%
Доверие – стил ООД 48.00%
Андема АД 25.00%