Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Януари 2021
 
15 Януари 2021 17:00 4.470 0.110 (2.52%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества-юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: 5DOV / DOVUHLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100038980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121575489Принадлежност към индекс: Sofix, BGBX 40, BG TR30
 
Адрес за кореспонденция Гр. София -1756, район “Изгрев”, ул.”Лъчезар Станчев” № 5 “Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, етаж 7
Телефони02/9845611
Факс02/9845663
E-maildoverie@doverie.bg
Сайт на компаниятаwww.doverie.bg
 
Общ брой акции 18 736 099
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 20
Ръководство Александър Христов
Членове на управителен орган Александър Христов
Анна Павлова
Мина Николова-Ангелова
Директор за връзки с инвеститорите Николина Величкова Попова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2005 0.05 0.05 30.06.2006
2002 0.09 0.08 30.06.2003
2001 0.09 0.08 10.05.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

Софарма АД 32.94%
Телекомплект АД 8.92%
 

Участия в други компании

Българско вино ООД 100.00%
Хидроизомат инженеринг ЕООД 100.00%
Доверие грижа ЕАД 100.00%
МЦ Доверие АД 100.00%
МБАЛ Доверие АД 100.00%
Индустриален холдинг Доверие АД 100.00%
Хомоген АД 100.00%
Медикъл сървисиз ЕООД 100.00%
Доверие Брико АД 99.93%
Биляна Трико АД 98.88%
ОЗОФ Доверие ЗАД АД 98.15%
Ритон П АД 95.74%
ЗК Медико 21 АД 95.20%
Служба по трудова медицина Доверие ООД 95.00%
Хидроизомат АД 90.64%
ЗФ Здраве АД 90.00%
"Новоселска гъмза" АД 85.72%
Дунав АД 81.82%
Доверие Капитал АД 77.50%
Марицатекс АД 54.36%
Андема АД 25.00%
ДКЦ Медико АД 21.94%
Хеброс П АД 19.50%
Биляна трейдинг АД 15.00%
Компания за инженеринг и развитие АД 14.52%
Гранит домостроене АД, Добрич 1.28%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ 0.42%
Мелко интернешънъл АД 0.04%