Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
26 Май 2023 16:47 2.060 0.040 (1.90%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.060 0.040 1.90% 12 719 26 Май 2023 16:47
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 6 254
Средно дневен обем (лева/акции) 6 441 / 3 033
Пазарна
капитализация
307 114 688
Брой емитирани акции 149 084 800
P/E (неконс. / конс.) 3.07 / 3.22
P/B (неконс. / конс.) 0.23 / 0.22
Beta/Adj. Beta 1.63 / 1.42
Цена на предходно затваряне 2.100
Най-висока дневна цена 2.060
Най-ниска дневна цена 2.020
Най-висока 52-седмична цена 2.44
Най-ниска 52-седмична цена 1.71
52-седмично изменение 1.98%
Изменение от началото на годината 3.52%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.90% 0.00% 1.90% 10.43% 3.52% 1.98%
Спрямо максималната за периода 0.00% 1.90% 4.63% 14.17% 15.57% 15.57%
Спрямо минималната за периода 1.98% 1.98% 1.98% 3.00% 5.64% 20.47%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.33% 0.88% 0.96% 2.97% 8.77% 1.58%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 13 485 127 000 лв.
Продажби 478 854 000 лв.
EBITDA 121 420 000 лв.
EBIT 107 242 000 лв.
Нетна печалба 95 345 000 лв.
Печалба на акция 0.64 лв.
ОПП -
ОА/СК 9.76
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 24.37% -13.04% -48.31%
Счетоводна стойност на акция 4.68% 7.74% 24.88%
Общо активи 12.82% 4.03% 6.20%
Продажби 9.28% 16.40% -3.72%
EBITDA -16.39% 119.50% -64.54%
Нетна печалба -18.86% 157.41% -69.92%
ОПП - - -
Дивидент - - -