Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Април 2021
 
15 Април 2021 15:13 1.655 0.050 (3.12%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.655 лв. 0.050 3.12% 16 140 15 Април 2021 15:13
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 9 930
Средно дневен обем (лева/акции) 12 748 / 7 352
Пазарна
капитализация
246 735 344
Брой емитирани акции 149 084 800
P/E (неконс. / конс.) 6.35 / 5.59
P/B (неконс. / конс.) 0.21 / 0.20
Beta/Adj. Beta 1.34 / 1.23
Цена на предходно затваряне 1.605
Най-висока дневна цена 1.655
Най-ниска дневна цена 1.605
Най-висока 52-седмична цена 2.96
Най-ниска 52-седмична цена 1.60
52-седмично изменение 23.38%
Изменение от началото на годината 10.05%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.12% 2.07% 0.90% 9.07% 10.05% 23.38%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.36% 2.65% 15.13% 15.13% 44.09%
Спрямо минималната за периода 3.12% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.85% 1.66% 0.18% 4.56% 5.37% 27.06%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 279 642 000 лв.
Продажби 371 379 000 лв.
EBITDA 64 311 000 лв.
EBIT 49 980 000 лв.
Нетна печалба 44 174 000 лв.
Печалба на акция 0.30 лв.
ОПП -
ОА/СК 9.31
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -48.31% 5.64% -40.42%
Счетоводна стойност на акция 24.88% 7.26% -5.38%
Общо активи 6.20% 9.54% 7.74%
Продажби -3.72% -0.97% -0.64%
EBITDA -64.54% -5.50% 51.40%
Нетна печалба -69.92% -17.47% 83.33%
ОПП - - -
Дивидент - - -