Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
24 Април 2024 12:09 2.960 0.180 (6.47%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.960 0.180 6.47% 118 113 24 Април 2024 12:09
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.03% / 40 566
Средно дневен обем (лева/акции) 65 285 / 24 756
Пазарна
капитализация
441 291 008
Брой емитирани акции 149 084 800
P/E (неконс. / конс.) 3.07 / 2.64
P/B (неконс. / конс.) 0.28 / 0.27
Beta/Adj. Beta 1.03 / 1.02
Цена на предходно затваряне 2.780
Най-висока дневна цена 2.960
Най-ниска дневна цена 2.780
Най-висока 52-седмична цена 3.38
Най-ниска 52-седмична цена 2.02
52-седмично изменение 45.10%
Изменение от началото на годината 1.37%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.47% 17.46% 18.40% 10.30% 1.37% 45.10%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 11.90% 12.43% 12.43%
Спрямо минималната за периода 6.47% 17.46% 23.33% 38.32% 38.32% 46.53%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.68% 11.91% 14.07% 12.25% 10.70% 12.21%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 14 860 697 000 лв.
Продажби 613 382 000 лв.
EBITDA 195 932 992 лв.
EBIT 175 841 984 лв.
Нетна печалба 156 830 000 лв.
Печалба на акция 1.05 лв.
ОПП -
ОА/СК 9.51
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 46.73% 24.37% -13.04%
Счетоводна стойност на акция 10.89% 4.68% 7.74%
Общо активи 9.24% 12.82% 4.03%
Продажби 27.13% 9.28% 16.40%
EBITDA 59.33% -16.39% 119.50%
Нетна печалба 66.20% -18.86% 157.41%
ОПП - - -
Дивидент - - -