Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
29 Май 2023 15:32 2.060 0.000 (0.00%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 7.60% 6.67%
ROFA - 44.42%
ROA 0.80% 1.97%
ROCE - 4.48%
Operating Margin 23.81% -180.40%
Pretax Margin 23.81% -180.39%
Net Profit Margin 21.37% -182.48%
CFO/Sales - -129.32
CFO/Equity - -50.43
CFO/Total Liabilities - -41.12
Sales/Employees 274K 107K
Net Income/Employees 50K -1 353K
FCF -12 800K -8 793K
EBIT 111 527K -339 591K
EBITDA 124 327K -335 316K
Dividend Cover - -1.15
Dividend Payout - 0.20
Retained Earnings - 0.80
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.52
Current Ratio - 324.54
TA/Employees 7 680K 3 506K
Cashflow Interest - -5.85
Interest Cover - 72.27
Assets Turnover 0.04 0.03
Fixed Assets Turnover - 0.32
Inventory Turnover - 9.44
Receivables Turnover - 0.58
Working Capital Turnover - 0.50
Altman Z-Score - 12.14
Market Liquidity 0.79% 3.33%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.22
BVPS 9.14 -37.70
Earnings Per Share 0.67 -53.52
EBITDA Per Share 0.83 -53.42
Sales Per Share 3.14 2.19
FCF Per Share -0.09 -0.73
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 9.49 5.43
Long Term Debt/Equity - 0.08
Long Term Debt/TA - 0.05
Total Debt/Equity - 2.08
Total Debt/TA - 0.21
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth 12.27% 8.77%
BVPS Growth 8.50% 5.15%
Sales Growth 22.99% 7.73%
CFO Growth - -56.05%
FCF Growth - -56.14%
EBIT Growth 138.46% -116.31%
Net Income Growth 142.85% -34.86%
EPS Growth 142.85% -57.91%
Dividend Growth - -6.13%
Price Growth -16.94% 2.87%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E 3.07 51.47
P/E 52W High 4.48 -
P/E 52W Low 2.56 -
P/E vs Index 0.16 -
P/E vs Sector 0.06 -
Yield 32.59% 62.35%
Dividend Yield - 4.38%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B 0.23 1.32
P/S 0.66 4.35
P/CF 2.47 14.05
P/FCF - 25.84
Enterprise Value (EV) 307 115K 129 650K
EV/EBITDA 2.47 -0.27
EV/Sales 0.66 6.38
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 3/2023