Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 15:19 2.140 0.020 (0.94%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   8.20% 4.34% 3.78% 3.76%  
ROE (3YA)   8.79% 10.91% 11.10% 11.50%  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   0.90% 0.47% 0.42% 0.40%  
ROA (3YA)   0.87% 1.06% 1.06% 1.09%  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   27.44% 15.17% 13.70% 13.46%  
Operating Margin (3YA)   26.55% 31.37% 30.46% 31.46%  
Pretax Margin (T4Q)   27.44% 15.17% 13.70% 13.46%  
Pretax Margin (3YA)   26.55% 31.37% 30.46% 31.46%  
Net Profit Margin (T4Q)   24.62% 13.62% 12.29% 12.02%  
Net Profit Margin (3YA)   23.79% 29.03% 28.19% 29.07%  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   250K - - -  
Net Income/Employees (LY)   62K - - -  
FCF (T4Q)   -11 379K -11 473K -11 739K -12 102K  
FCF (LQ)   -2 919K -2 757K -2 850K -2 853K  
EBIT (T4Q)   111 576K 57 887K 49 944K 47 442K  
EBIT (LQ)   54 199K 26 584K 16 229K 14 564K  
EBITDA (T4Q)   122 955K 69 360K 61 683K 59 544K  
EBITDA (LQ)   57 118K 29 341K 19 079K 17 417K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.