Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 27 Ноември 2022
 
25 Ноември 2022 15:34 1.800 0.040 (2.27%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2022
6/2022 3/2022 12/2021 »
ROE (T4Q)   7.55% 8.21% 8.11% 8.20%  
ROE (3YA)   7.36% 6.02% 8.40% 8.79%  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   0.82% 0.90% 0.90% 0.90%  
ROA (3YA)   0.77% 0.63% 0.85% 0.87%  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   24.44% 26.62% 26.57% 27.44%  
Operating Margin (3YA)   23.88% 19.38% 25.98% 26.55%  
Pretax Margin (T4Q)   24.44% 26.62% 26.57% 27.44%  
Pretax Margin (3YA)   23.88% 19.38% 25.98% 26.55%  
Net Profit Margin (T4Q)   21.91% 23.86% 23.80% 24.62%  
Net Profit Margin (3YA)   21.41% 17.36% 23.27% 23.79%  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   - - - 250K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 62K  
FCF (T4Q)   -11 960K -5 676K -11 500K -11 379K  
FCF (LQ)   -9 041K 2 974K -2 974K -2 919K  
EBIT (T4Q)   107 422K 115 161K 112 021K 111 576K  
EBIT (LQ)   18 845K 19 369K 15 009K 54 199K  
EBITDA (T4Q)   119 382K 120 837K 123 521K 122 955K  
EBITDA (LQ)   27 886K 16 395K 17 983K 57 118K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.