Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 15:19 2.140 0.020 (0.94%)

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB / 5F4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   4.03% 6.62% 8.30% 8.77%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   7.74% 3.98% 24.59% 24.85%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   27.60% 18.81% 14.79% 3.73%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   16.40% 6.46% 2.30% -2.46%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   10 527.25% 42.61% 18.23% 36.07%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   156.02% -49.57% -21.46% -65.36%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   9 150.76% 42.71% 20.02% 36.96%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   157.41% -49.50% -47.99% -72.16%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   9 150.76% 42.71% 20.02% 36.96%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   157.41% -49.50% -21.03% -65.49%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   16.30% -11.64% -32.87% -7.30%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.