Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 3 Декември 2021


 
 
Брой сделки

Сделки Всички сделки

Час Код Име Цена Брой Сума Δ % *  
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 476 523.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 453 498.30 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 816 897.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 107 023 117 725.30 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 453 498.30 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 22 674 24 941.40 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 2 267 2 493.70 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 6 802 7 482.20 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 227 249.70 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 3 106 3 416.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 227 249.70 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 66 209 72 829.90 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 816 897.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 816 897.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 2 267 2 493.70 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 227 249.70 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 5 669 6 235.90 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 4 535 4 988.50 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 43 535 47 888.50 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 5 669 6 235.90 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 1 025 1 127.50 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 2 063 2 269.30 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 13 605 14 965.50 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 86 94.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 2 041 2 245.10 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 56 686 62 354.60 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 3 401 3 741.10 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 2 721 2 993.10 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 371 408.10 0.00%
14:05:13 DRO1 Дронамикс Кепитъл ЕАД 1.100 13 605 14 965.50 0.00%
Днес: Всички сделки за деня
Сделки: 1 556
Обем (брой лотове): 6 589 313
Средна цена на лот: 1.819
Обем лева: 11 991 221.66

* Колоната "Промяна %" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка