Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 2 Декември 2020
 
02 Декември 2020 13:57 1.520 0.010 (0.65%)

Еврохолд България АД (4EH / EUBG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.520 лв. 0.010 0.65% 2 767 782 02 Декември 2020 13:57
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.92% / 1 820 900
Средно дневен обем (лева/акции) 92 386 / 59 231
Пазарна
капитализация
300 238 912
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.97 / 1.83
Beta/Adj. Beta 1.66 / 1.45
Цена на предходно затваряне 1.530
Най-висока дневна цена 1.540
Най-ниска дневна цена 1.520
Най-висока 52-седмична цена 1.77
Най-ниска 52-седмична цена 0.74
52-седмично изменение 8.57%
Изменение от началото на годината 13.64%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.65% 0.66% 10.59% 3.40% 13.64% 8.57%
Спрямо максималната за периода 1.30% 1.94% 7.88% 10.59% 10.59% 14.12%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.01% 2.01% 4.83% 105.41% 105.41%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 1.55% 2.56% 15.24% 14.63%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 538 703 000 лв.
Продажби 1 540 079 000 лв.
EBITDA 34 719 000 лв.
EBIT 10 097 000 лв.
Нетна печалба 5 511 000 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 18 389 000 лв.
ОА/СК 9.39
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 9.32% 9.23% 125.73%
Счетоводна стойност на акция -5.13% -0.08% 22.49%
Общо активи 1.13% 3.79% 4.36%
Продажби 67.44% 149.79% -6.59%
EBITDA -79.50% -964.11% -119.44%
Нетна печалба -100.00% 0% -100.00%
ОПП 64.68% -43.08% 127.37%
Дивидент - 38.89% -10.00%