Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
20 Септември 2022 12:21 2.000 0.100 (4.76%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.000 0.100 4.76% 600 20 Септември 2022 12:21
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 300
Средно дневен обем (лева/акции) 146 767 / 68 907
Пазарна
капитализация
521 000 000
Брой емитирани акции 260 500 000
P/E (неконс. / конс.) - / 6.43
P/B (неконс. / конс.) 1.54 / 2.00
Beta/Adj. Beta 2.11 / 1.75
Цена на предходно затваряне 2.100
Най-висока дневна цена 2.000
Най-ниска дневна цена 2.000
Най-висока 52-седмична цена 2.50
Най-ниска 52-седмична цена 1.89
52-седмично изменение 3.85%
Изменение от началото на годината 18.70%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 4.76% 2.91% 4.76% 9.09% 18.70% 3.85%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.66% 8.26% 9.09% 20.00% 20.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 2.04% 2.04% 5.82% 5.82% 5.82%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 5.57% 6.32% 6.10% 12.32% 10.67%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 4 077 180 000 лв.
Продажби 3 714 376 000 лв.
EBITDA 253 501 984 лв.
EBIT 164 488 992 лв.
Нетна печалба 46 874 000 лв.
Печалба на акция 0.31 лв.
ОПП -52 857 000 лв.
ОА/СК 15.62
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 41.38% -1.14% 9.32%
Счетоводна стойност на акция 13.52% -5.23% -5.13%
Общо активи 13.66% 8.15% 1.13%
Продажби -30.02% -16.07% 67.44%
EBITDA 88 095.41% -102.74% -79.50%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП 33.91% -24.75% 64.68%
Дивидент - - -