Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
12 Април 2024 15:19 1.370 0.050 (3.79%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.370 0.050 3.79% 10 281 12 Април 2024 15:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 7 633
Средно дневен обем (лева/акции) 32 995 / 25 289
Пазарна
капитализация
356 885 000
Брой емитирани акции 260 500 000
P/E (неконс. / конс.) - / 5.74
P/B (неконс. / конс.) 1.14 / 1.28
Beta/Adj. Beta 2.05 / 1.70
Цена на предходно затваряне 1.320
Най-висока дневна цена 1.370
Най-ниска дневна цена 1.310
Най-висока 52-седмична цена 1.90
Най-ниска 52-седмична цена 1.23
52-седмично изменение 2.14%
Изменение от началото на годината 19.41%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.79% 7.87% 6.20% 4.86% 19.41% 2.14%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 4.86% 16.46% 27.89%
Спрямо минималната за периода 4.58% 7.87% 11.38% 11.38% 11.38% 11.38%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.78% 7.45% 7.37% 4.98% 4.02% 11.95%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 3 892 409 000 лв.
Продажби 6 335 201 000 лв.
EBITDA 279 105 984 лв.
EBIT 157 829 984 лв.
Нетна печалба 62 124 000 лв.
Печалба на акция 0.24 лв.
ОПП 287 007 000 лв.
ОА/СК 13.94
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция -5.56% -26.83% 41.38%
Счетоводна стойност на акция 13.52% -5.23% -5.13%
Общо активи 0% 0% 13.66%
Продажби 0% 0% -30.02%
EBITDA 88 095.41% -102.74% -79.50%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 33.91%
Дивидент - - -