Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Март 2023
 
20 Март 2023 17:00 1.300 0.100 (7.14%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.300 0.100 7.14% 130 887 20 Март 2023 17:00
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.04% / 108 497
Средно дневен обем (лева/акции) 32 328 / 19 527
Пазарна
капитализация
338 650 000
Брой емитирани акции 260 500 000
P/E (неконс. / конс.) - / 2.86
P/B (неконс. / конс.) 1.08 / 1.19
Beta/Adj. Beta 1.21 / 1.14
Цена на предходно затваряне 1.400
Най-висока дневна цена 1.390
Най-ниска дневна цена 1.060
Най-висока 52-седмична цена 2.46
Най-ниска 52-седмична цена 1.06
52-седмично изменение 42.48%
Изменение от началото на годината 27.78%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 7.14% 22.16% 21.69% 27.37% 27.78% 42.48%
Спрямо максималната за периода 6.47% 22.16% 24.42% 28.96% 28.57% 47.15%
Спрямо минималната за периода 22.64% 22.64% 22.64% 22.64% 22.64% 22.64%
Спрямо среднопретеглената за периода 7.79% 9.60% 12.10% 21.50% 19.00% 41.20%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 3 897 461 000 лв.
Продажби 3 714 376 000 лв.
EBITDA 340 973 984 лв.
EBIT 226 339 008 лв.
Нетна печалба 46 874 000 лв.
Печалба на акция 0.46 лв.
ОПП -52 857 000 лв.
ОА/СК 13.73
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция -26.83% 41.38% -1.14%
Счетоводна стойност на акция 13.52% -5.23% -5.13%
Общо активи 0% 13.66% 8.15%
Продажби 0% -30.02% -16.07%
EBITDA 88 095.41% -102.74% -79.50%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 33.91% -24.75%
Дивидент - - -