Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
18 Юни 2021 12:02 2.560 0.000 (0.00%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.560 лв. 0.000 0.00% 18 900 18 Юни 2021 12:02
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 7 500
Средно дневен обем (лева/акции) 63 304 / 25 323
Пазарна
капитализация
505 665 536
Брой емитирани акции 197 525 600
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 1.66 / 5.07
Beta/Adj. Beta 2.03 / 1.69
Цена на предходно затваряне 2.560
Най-висока дневна цена 2.560
Най-ниска дневна цена 2.500
Най-висока 52-седмична цена 2.78
Най-ниска 52-седмична цена 1.17
52-седмично изменение 89.63%
Изменение от началото на годината 47.13%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 1.59% 1.59% 47.13% 89.63%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.54% 1.54% 7.91% 7.91%
Спрямо минималната за периода 2.40% 2.40% 4.92% 4.92% 48.84% 118.80%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.59% 1.23% 2.24% 2.40% 9.40% 71.01%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 1 641 429 000 лв.
Продажби 1 530 938 000 лв.
EBITDA -630 000 лв.
EBIT -21 242 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.15 лв.
ОПП -9 350 000 лв.
ОА/СК 16.47
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -1.14% 9.32% 9.23%
Счетоводна стойност на акция -5.22% -5.13% -0.08%
Общо активи 8.15% 1.13% 3.79%
Продажби -16.07% 67.44% 149.79%
EBITDA -102.16% -79.50% -964.11%
Нетна печалба 0% -100.00% 0%
ОПП -1.92% 64.68% -43.08%
Дивидент - - 38.89%