Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
27 Май 2022 16:51 2.200 0.040 (1.79%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.200 0.040 1.79% 27 27 Май 2022 16:51
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 12
Средно дневен обем (лева/акции) 389 065 / 166 310
Пазарна
капитализация
573 100 000
Брой емитирани акции 260 500 000
P/E (неконс. / конс.) - / 6.04
P/B (неконс. / конс.) 1.40 / 2.61
Beta/Adj. Beta 2.07 / 1.72
Цена на предходно затваряне 2.240
Най-висока дневна цена 2.220
Най-ниска дневна цена 2.200
Най-висока 52-седмична цена 2.66
Най-ниска 52-седмична цена 1.90
52-седмично изменение 12.70%
Изменение от началото на годината 10.57%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.79% 3.51% 1.79% 4.35% 10.57% 12.70%
Спрямо максималната за периода 0.90% 2.65% 7.56% 10.57% 12.00% 17.29%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.85% 1.85% 10.00% 10.00% 15.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.45% 1.74% 3.00% 5.94% 6.06% 3.59%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 3 791 097 000 лв.
Продажби 3 697 559 000 лв.
EBITDA 220 696 992 лв.
EBIT 160 487 008 лв.
Нетна печалба 94 855 000 лв.
Печалба на акция 0.36 лв.
ОПП -50 172 000 лв.
ОА/СК 17.28
Последен дивидент/година 0.01/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 41.38% -1.14% 9.32%
Счетоводна стойност на акция 34.88% -5.23% -5.13%
Общо активи 23.88% 8.15% 1.13%
Продажби -30.02% -16.07% 67.44%
EBITDA 28 583.49% -102.74% -79.50%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП 33.91% -24.75% 64.68%
Дивидент - - -