Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2024
 
18 Юли 2024 16:39 1.490 0.000 (0.00%)

Еврохолд България АД (EUBG / 4EH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
Борсов код: EUBG / 4EHПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100114062Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 175187337Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция София 1540, бул. Христофор Колумб 43, Авто Юниън Център
Телефони+359 2 9651 651
Факс+359 2 9651 652
E-mailoffice@eurohold.bg
Сайт на компаниятаwww.eurohold.bg
 
Общ брой акции 260 500 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 18
Ръководство Асен Минчев
Кирил Бошов
Асен Асенов
Димитър Димитров
Велислав Христов
Разван Лефтер
Членове на управителен орган Разван Лефтер
Велислав Христов
Димитър Димитров
Асен Асенов
Кирил Бошов
Асен Минчев
Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.0125 0.011875 30.06.2019
2017 0.009 0.00855 29.06.2018
2016 0.01 0.0095 30.06.2017
2015 0.00287 0.0027265 30.06.2016
2014 0.0046 0.00437 30.06.2015
 

Разпределение на акционерен капитал

Старком Холдинг АД 52.88%
Други юридически лица 30.54%
KJK Fund II SICAV-SIF Balkan Discovery 14.23%
Други физически лица 2.35%
 

Участия в други компании

Евролийз Груп ЕАД 100.00%
Авто Юнион АД 99.99%
Евро-Финанс АД 99.99%
Евроинс Иншурънс Груп АД 91.84%