Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
12 Април 2024 10:10 3.560 0.000 (0.00%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство, сервиз и реализация на акумулатори и оборудване за изработване на акумулатори.
Борсов код: MONB / 5MBПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100075065Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 111028849Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1407 , бул. Черни връх 32А , ет. 4
Телефони(+359 02) 960 30 11
Факс(+359 02) 960 30 18
E-mailmonbat.trading@monbat.com
Сайт на компаниятаwww.monbat.com
 
Общ брой акции 39 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 454
Ръководство Атанас Стоилов Бобоков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Йордан Карабинов
Атанас Стоилов Бобоков
Александър Викторов Чаушев
Петър Бозаджиев
Стоян Живков Сталев
Флориан Хют
Николай Георгиев Тренчев
Пламен Стоилов Бобоков
Евелина Павлова Славчева
Директор за връзки с инвеститорите Даниела Илчева Пеева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.10263 0.0975 29.06.2023
2021 0.141025 0.1339738 14.06.2022
2020 0.1794 0.1704 10.06.2021
2018 0.1025 0.0974 28.06.2019
2017 0.1923 0.182685 26.05.2018
2016 0.282 0.2679 26.06.2017
2015 0.28 0.266 27.06.2016
2014 0.15 0.1425 25.06.2015
2013 0.23 0.2185 30.06.2014
2012 0.2109 0.2004 26.06.2013
2011 0.17228 0.16367 25.06.2012
2010 0.17505 0.1662 27.06.2011
2007 0.18 0.17 16.05.2008
 

Разпределение на акционерен капитал

Приста Ойл EАД 46.36%
Уникредит Банк Австрия АГ 25.68%
Други физически и юридически лица 24.43%
Монбат Трейдинг ООД 3.53%
 

Участия в други компании

SC MONBAT RECYCLING SRL Румъния 100.00%
МОНБАТ СЪРБИЯ 100.00%
"СТАРТ" АД 91.11%