Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Април 2024
 
12 Април 2024 12:14 3.400 0.030 (0.89%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER / 6A6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Към дата
Позиция
/
02.08.2012 06.04.2012 06.02.2012 03.11.2011
2.8
Купи
Увеличи
Запази
Намали
Продай
Общо гласували
Оценка* 2.8  4.0  4.2  3.6 
Средно прогнозна цена за след 3 месеца 1.95 лв. 1.745 лв. 1.508 лв. 1.663 лв.
Цена на затваряне към дата на гласуване 1.99 лв.  1.725 лв. 1.45 лв. 1.355 лв.
Потенциал за промяна за 3 месеца -0.04 лв. / -2.01% 0.02 лв. / 1.16% 0.06 лв. / 4.00% 0.31 лв. / 22.73%*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.

Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
http://www.beta-corp.com http://www.bulbrokers.bg http://www.varchev.com http://www.elana.net
http://www.karoll.net http://www.ubb.bg http://www.ffbh.bg http://www.real-finance.net
http://www.somonifb.com http://www.sis.bg http://www.status-invest.com EFG Securities
TBI Asset Management      


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.