Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 16:15 2.740 0.020 (0.74%)

Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER / 6A6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Борсов код: ATER / 6A6Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100025052Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131418187Принадлежност към индекс: Sofix, BG REIT, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1
Телефони(+359) 02/4008332
Факс(+359) 02/4008331
E-mailatera@karoll.bg
Сайт на компаниятаwww.advanceterrafund.bg
 
Общ брой акции 85 110 091
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Радослав Илиев Манолов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ненчо Иванов Пенев
Радослав Илиев Манолов
Борислав Витанов Петков
Директор за връзки с инвеститорите Атанас Тодоров Димитров
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.109 0.10355 31.05.2021
2019 0.14 0.133 17.08.2020
2018 0.047 0.04465 05.06.2019
2017 0.106 0.1007 29.06.2018
2016 0.17 0.1615 30.05.2017
2015 0.1 0.095 31.05.2016
2014 0.3 0.285 09.06.2015
2013 0.3979 0.378 14.05.2014
2012 0.493 0.46835 16.05.2013
2011 0.25 0.2375 17.05.2012
2010 0.048 0.0456 16.06.2011
2009 0.03738 0.035511 02.07.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

International Finance Corporation 17.70%
Карол Финанс ЕООД 17.65%
Ен Ен Универсален Пенсионен Фонд 5.90%
 

Участия в други компании