Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Януари 2021
Консенсус*
Код Име Оценка sort fieldТекуща цена Прогнозна цена Очаквана промяна* Дата на анкетата
ODES / 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД 2.3 (Намали) 100.000 down 76.000 down 24.00 % 02.08.2012
ORGH / 5ORG Оргахим АД 2.0 (Намали) 77.000 up 83.500 up 8.44 % 02.08.2012
NEOH / 3NB Неохим АД 4.0 (Увеличи) 30.600 up 60.000 up 96.08 % 04.03.2014
ALB / 6AB Албена АД 3.4 (Запази) 27.800 up 65.000 up 133.81 % 04.03.2014
FZLES / 4F6 Фазерлес АД 3.0 (Запази) 14.900 up 35.000 up 134.90 % 02.08.2012
ALBHL / 5ALB Албена Инвест Холдинг АД 2.7 (Запази) 9.152 down 4.750 down 48.10 % 02.08.2012
MCH / 5MH М+С хидравлик АД 3.2 (Запази) 6.500 up 6.810 up 4.77 % 02.08.2012
BACB / 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД 2.5 (Запази) 6.250 down 4.850 down 22.40 % 02.08.2012
CENHL / 5SR Стара планина Холд АД 4.0 (Увеличи) 5.700 up 5.800 up 1.75 % 04.03.2014
BTH / 57B Булгартабак - холдинг АД 3.4 (Запази) 5.500 up 98.000 up 1 681.82 % 04.03.2014
MONBAT / 5MB Монбат АД 4.2 (Увеличи) 4.540 up 9.500 up 109.25 % 04.03.2014
DOVUHL / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 2.8 (Запази) 4.400 down 1.500 down 65.91 % 04.03.2014
KAO / 6K1 Каолин АД 3.9 (Увеличи) 4.085 down 2.408 down 41.05 % 05.12.2011
TRACE / T57 Трейс груп холд АД 4.4 (Увеличи) 3.600 up 7.950 up 120.83 % 04.03.2014
DEVIN / 6D3 Девин АД 1.9 (Намали) 3.500 down 0.000 down 100.00 % 03.02.2011
SFARM / 3JR Софарма АД 3.2 (Запази) 3.420 up 5.150 up 50.58 % 04.03.2014
ZAHZA / 3Z9 Захарни заводи АД 2.2 (Намали) 3.240 down 2.350 down 27.47 % 02.03.2011
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 3.6 (Увеличи) 2.700 down 1.600 down 40.74 % 04.03.2014
ELARG / 4EC Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /в ликвидация/ 3.0 (Запази) 2.525 down 1.800 down 28.71 % 02.08.2012
HIKA / 4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД 3.2 (Запази) 2.100 up 4.000 up 90.48 % 04.03.2014
ATERA / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 2.8 (Запази) 1.990 down 1.950 down 2.01 % 02.08.2012
TOPL / 3TV Топливо АД 2.3 (Намали) 1.890 up 2.275 up 20.37 % 02.08.2012
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.2 (Запази) 1.850 down 1.650 down 10.81 % 02.08.2012
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3.2 (Запази) 1.810 down 0.550 down 69.61 % 02.08.2012
SEVTO / 4BJ Българска роза-Севтополис АД 3.2 (Запази) 1.670 down 1.300 down 22.16 % 02.08.2012
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 3.5 (Увеличи) 1.030 down 0.700 down 32.04 % 02.08.2012
EURINS / 5IC ЗД Евро инс АД 2.3 (Намали) 1.020 down 0.825 down 19.12 % 02.08.2012
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 4.6 (Купи) 0.995 up 2.400 up 141.21 % 04.03.2014
IHLBL / 4ID Индустриален Холдинг България АД 3.0 (Запази) 0.840 up 2.100 up 150.00 % 04.03.2014
PETHL / 6S7 Синергон Холдинг АД 3.2 (Запази) 0.830 up 1.850 up 122.89 % 04.03.2014
CORP / 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД 2.3 (Намали) 0.310 up 69.500 up 22 319.35 % 02.08.2012
PET / 5PET Петрол АД 1.8 (Намали) 0.300 up 3.000 up 900.00 % 02.03.2011
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 3.0 (Запази) 0.150 up 0.215 up 43.33 % 02.08.2012
OTZK / 5OTZ Оловно цинков комплекс АД /в несъстоятелност/ 2.5 (Запази) 0.145 up 1.000 up 589.66 % 02.08.2012
MOSTS / 5MY Мостстрой АД /в несъстоятелност/ 1.5 (Намали) 0.031 up 0.237 up 664.52 % 02.03.2011
ENM / E4A Енемона АД 2.4 (Намали) 0.009 up 2.850 up 31 566.67 % 04.03.2014
HDPAT / 6H2 Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) 1.5 (Намали) 0.003 up 0.470 up 15 566.67 % 02.03.2011

*Оценките са базирани на анкети към анализатори и брокери на активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.