Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Септември 2021
 
27 Септември 2021 16:53 31.800 0.200 (0.62%)

Албена АД (ALB / 6AB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
31.800 0.200 0.62% 8 029 27 Септември 2021 16:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 251
Средно дневен обем (лева/акции) 8 326 / 248
Пазарна
капитализация
135 885 407
Брой емитирани акции 4 273 126
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.29 / 0.30
Beta/Adj. Beta 0.80 / 0.87
Цена на предходно затваряне 32.000
Най-висока дневна цена 32.400
Най-ниска дневна цена 31.800
Най-висока 52-седмична цена 36.80
Най-ниска 52-седмична цена 21.40
52-седмично изменение 43.24%
Изменение от началото на годината 28.23%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.62% 1.27% 11.67% 1.85% 28.23% 43.24%
Спрямо максималната за периода 1.85% 1.85% 13.11% 13.59% 13.59% 13.59%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.92% 1.92% 1.92% 28.23% 48.60%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.58% 0.36% 3.41% 5.14% 2.70% 10.46%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 619 217 000 лв.
Продажби 52 874 000 лв.
EBITDA 11 317 000 лв.
EBIT -13 884 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -3.51 лв.
ОПП 10 840 000 лв.
ОА/СК 1.36
Последен дивидент/година 0.80/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -40.95% -8.30% -27.86%
Счетоводна стойност на акция -1.72% 2.87% 1.11%
Общо активи -3.46% 3.78% 1.44%
Продажби -66.31% -4.45% 11.35%
EBITDA -79.55% 24.56% -9.14%
Нетна печалба -100.00% 51.47% -39.76%
ОПП -31.06% -40.21% -15.43%
Дивидент - - 14.29%