Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 17:00 31.800 0.000 (0.00%)

Албена АД (ALB / 6AB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Туристически услуги.
Борсов код: ALB / 6ABПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11ALBAAT17Сектор: Туризъм
БУЛСТАТ: 834025872Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Албена 9620, Административна сграда, офис 443
Телефони0579/63646; 62090
Факс0579/62575
E-mailinvest@albena.bg
Сайт на компаниятаwww.albena.bg
 
Общ брой акции 4 273 126
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 449
Ръководство Красимир Веселинов Станев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ди Ви Консултинг ЕООД
Маргита Петрова Тодорова
Радосвет Крумов Радев
Красимир Веселинов Станев
Иван Колев Калинков
Директор за връзки с инвеститорите Мариела Милкова Цанкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.8 0.76 22.06.2019
2017 0.7 0.665 23.06.2018
2015 0.45 0.4275 04.06.2016
2013 0.5 0.475 28.06.2014
2012 0.75 0.7125 18.05.2013
2011 0.25 0.2375 24.06.2012
2010 0.35 0.3325 26.06.2011
2009 0.5 0.475 19.06.2010
2008 0.5 0.475 27.06.2009
2007 0.5 0.48 14.06.2008
2006 0.5 0.47 16.06.2007
2005 0.6 0.56 10.06.2006
2004 0.4 0.34 11.06.2005
2003 0.5 0.43 26.06.2004
2002 1.2 1.02 30.04.2003
2001 0.5 0.43 08.06.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

Албена Холдинг АД 63.39%
Физически лица 13.79%
Други юридически лица 12.49%
УПФ Доверие 6.01%
ЗУПФ Алианц България 3.75%
Албена АД 0.58%
 

Участия в други компании

2.Визит България ЕООД 100.00%
Бялата лагуна АД 100.00%
Албена кар ЕООД 100.00%
Диализен център ЕООД 100.00%
МЦ Медика Албена ЕАД 100.00%
Екоплод ООД 100.00%
Интерскай АД 100.00%
Албена Тур АД 99.00%
Еко Агро АД 94.00%
1. Hotel des Masques 84.38%
Екострой АД 67.00%
Тихия кът АД 60.00%
2.Здравно Учреждение Медика-Албена 49.00%
1.Албена Автотранс 28.95%
1. Албенаинвест Холдинг 7.39%
2. ЗПАД България 0.00%
4. Химко Враца 0.00%
3. Sunny greens 0.00%
5. Кремиковци АД 0.00%