Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
23 Май 2024 16:12 6.140 0.060 (0.99%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Към дата
Позиция
/
04.03.2014 05.12.2011 01.09.2011 02.06.2011
3.2
Купи
Увеличи
Запази
Намали
Продай
Общо гласували
Оценка* 3.2  3.5  3.6  3.2 
Средно прогнозна цена за след 3 месеца 5.15 лв. 3.416 лв. 3.574 лв. 4.40 лв.
Цена на затваряне към дата на гласуване 4.42 лв.  3.207 лв. 3.50 лв. 4.35 лв.
Потенциал за промяна за 3 месеца 0.73 лв. / 16.52% 0.21 лв. / 6.52% 0.07 лв. / 2.11% 0.05 лв. / 1.15%*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.

Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
http://www.beta-corp.com http://www.bulbrokers.bg http://www.varchev.com http://www.elana.net
http://www.karoll.net http://www.ubb.bg http://www.ffbh.bg http://www.real-finance.net
http://www.somonifb.com http://www.sis.bg http://www.status-invest.com EFG Securities
TBI Asset Management      


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.