Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
21 Юни 2024 16:47 5.980 0.000 (0.00%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия с лекарствени продукти.
Борсов код: SFA / 3JRПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG11SOSOBT18Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 831902088Принадлежност към индекс: Sofix, BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1220, район Надежда, ул. "Илиенско Шосе" №16
Телефони02/ 813 45 23 , 02/ 813 43 19
Факс02/ 813 41 41
E-mailir@sopharma.bg
Сайт на компаниятаwww.sopharmagroup.com
 
Общ брой акции 172 590 578
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Огнян Донев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Александър Чаушев
Весела Стоева
Бисера Лазарова
Огнян Донев
Иван Бадински
Директор за връзки с инвеститорите Пелагия Виячева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2023 0.9 0.855 24.11.2023
2022 0.6 0.57 02.06.2023
2020 0.04 0.038 25.09.2020
2019 0.05 0.0475 13.12.2019
2019 0.07 0.0665 05.06.2020
2017 0.11 0.1045 15.06.2018
2016 0.1 0.095 02.06.2017
2015 0.07 0.0665 17.06.2016
2013 0.07 0.0665 20.06.2014
2012 0.07 0.0665 21.06.2013
2011 0.07 0.0665 19.06.2012
2010 0.0839 0.0797 29.06.2011
2008 0.1 0.095 28.05.2009
2007 0.05 0.05 26.06.2008
2006 0.1 0.09 26.06.2007
2005 0.27 0.25 30.05.2006
2004 0.18 0.15 02.06.2005
2003 0.09 0.08 29.06.2004
 

Разпределение на акционерен капитал

Други юридически лица 33.97%
Донев инвестмънтс Холдинг АД 25.40%
Телекомплект инвест АД 20.45%
Физически лица 7.56%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.59%
Ромфарм Компани ООД 6.03%
 

Участия в други компании