Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Декември 2023
 
30 Ноември 2023 11:02 2.400 0.040 (1.69%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Към дата
Позиция
/
02.08.2012 06.04.2012 06.02.2012 03.11.2011
3.2
Купи
Увеличи
Запази
Намали
Продай
Общо гласували
Оценка* 3.2  3.6  3.6  3.1 
Средно прогнозна цена за след 3 месеца 0.55 лв. 1.07 лв. 0.757 лв. 0.71 лв.
Цена на затваряне към дата на гласуване 1.617 лв.  2.217 лв. 2.196 лв. 2.058 лв.
Потенциал за промяна за 3 месеца -1.07 лв. / -65.99% -1.15 лв. / -51.74% -1.44 лв. / -65.53% -1.35 лв. / -65.50%*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.

Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
http://www.beta-corp.com http://www.bulbrokers.bg http://www.varchev.com http://www.elana.net
http://www.karoll.net http://www.ubb.bg http://www.ffbh.bg http://www.real-finance.net
http://www.somonifb.com http://www.sis.bg http://www.status-invest.com EFG Securities
TBI Asset Management      


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.