Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
27 Май 2022 17:00 2.200 0.020 (0.92%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Към дата
Позиция
/
02.08.2012 06.04.2012 06.02.2012 03.11.2011
3.2
Купи
Увеличи
Запази
Намали
Продай
Общо гласували
Оценка* 3.2  3.6  3.6  3.1 
Средно прогнозна цена за след 3 месеца 0.55 лв. 1.07 лв. 0.757 лв. 0.71 лв.
Цена на затваряне към дата на гласуване 0.539 лв.  0.739 лв. 0.732 лв. 0.686 лв.
Потенциал за промяна за 3 месеца 0.01 лв. / 2.04% 0.33 лв. / 44.79% 0.03 лв. / 3.42% 0.02 лв. / 3.50%*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.

Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
http://www.beta-corp.com http://www.bulbrokers.bg http://www.varchev.com http://www.elana.net
http://www.karoll.net http://www.ubb.bg http://www.ffbh.bg http://www.real-finance.net
http://www.somonifb.com http://www.sis.bg http://www.status-invest.com EFG Securities
TBI Asset Management      


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.