Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Февруари 2024
 
29 Февруари 2024 16:40 2.580 0.020 (0.77%)

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF / 5BU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: BREF / 5BUПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100001053Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131350366Принадлежност към индекс: Sofix, BGBX 40, BG REIT, BG TR30
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Николай Хайтов №3А, ет.1
Телефони(+359) 02/9809309
Факс
E-mailbref@brefbg.com
Сайт на компаниятаwww.brefbg.com
 
Общ брой акции 34 641 925
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Тодор Людмилов Брешков
Чавдар Иванов Донков
Членове на управителен орган Тодор Людмилов Брешков
Чавдар Иванов Донков
Николай Сергеевич Драгомирецки
Директор за връзки с инвеститорите Александър Кирилов Георгиев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 0.1130022 0.10735209 07.06.2023
2021 0.0482996 0.0458847 30.06.2022
2020 0.0830958 0.0789411 30.06.2021
2019 0.1241 0.1179 28.09.2020
2018 0.0996096 0.09462912 03.07.2019
2017 0.0341072 0.03240184 20.06.2018
2016 0.0737971 0.070107245 29.05.2017
2015 0.0797769 0.075788055 11.08.2016
2013 0.02396 0.022762 29.05.2014
2012 0.06481 0.0615695 15.07.2013
2011 0.2129171 0.20227125 06.06.2012
2010 0.0396036 0.03762342 13.07.2011
2009 0.039290604 0.037326074 23.07.2010
2008 0.47992 0.456 29.06.2009
2007 0.03 0.03 23.07.2008
2006 0.01 0.01 11.07.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.92%
УПФ ДСК РОДИНА АД 6.82%
ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 6.74%
 

Участия в други компании