Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
18 Януари 2022 15:18 2.100 0.000 (0.00%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.100 0.000 0.00% 5 303 18 Януари 2022 15:18
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2 525
Средно дневен обем (лева/акции) 94 630 / 45 555
Пазарна
капитализация
225 541 350
Брой емитирани акции 107 400 643
P/E (неконс. / конс.) - / 8.69
P/B (неконс. / конс.) 0.95 / 0.68
Beta/Adj. Beta 0.79 / 0.86
Цена на предходно затваряне 2.100
Най-висока дневна цена 2.100
Най-ниска дневна цена 2.100
Най-висока 52-седмична цена 2.30
Най-ниска 52-седмична цена 0.80
52-седмично изменение 165.82%
Изменение от началото на годината 0.94%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 8.70% 6.60% 0.94% 165.82%
Спрямо максималната за периода 0.00% 3.67% 8.70% 8.70% 7.08% 8.70%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.96% 0.96% 7.69% 0.96% 162.50%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.19% 0.91% 1.11% 0.38% 84.70%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 382 664 000 лв.
Продажби 91 243 000 лв.
EBITDA 41 446 000 лв.
EBIT 28 539 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция 0.24 лв.
ОПП 15 789 000 лв.
ОА/СК 1.15
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 168.35% -22.55% -0.97%
Счетоводна стойност на акция -4.73% 3.75% 16.29%
Общо активи 0% -5.07% 1.23%
Продажби 0% 26.09% 885.71%
EBITDA -189.14% 103.32% -74.93%
Нетна печалба 0% -100.00% 104.60%
ОПП 0% -88.80% 71.18%
Дивидент - - -