Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
21 Септември 2022 11:34 1.860 0.050 (2.62%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.860 0.050 2.62% 4 650 21 Септември 2022 11:34
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 2 500
Средно дневен обем (лева/акции) 11 225 / 5 798
Пазарна
капитализация
199 765 196
Брой емитирани акции 107 400 643
P/E (неконс. / конс.) 9.28 / 4.31
P/B (неконс. / конс.) 0.77 / 0.52
Beta/Adj. Beta 0.53 / 0.69
Цена на предходно затваряне 1.910
Най-висока дневна цена 1.860
Най-ниска дневна цена 1.860
Най-висока 52-седмична цена 2.40
Най-ниска 52-седмична цена 1.83
52-седмично изменение 5.58%
Изменение от началото на годината 12.26%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.62% 2.11% 11.43% 10.58% 12.26% 5.58%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.58% 13.89% 17.70% 22.50% 22.50%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.96% 3.02% 3.93% 6.77% 9.40%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 426 768 000 лв.
Продажби 132 585 000 лв.
EBITDA 61 128 000 лв.
EBIT 47 915 000 лв.
Нетна печалба 42 980 000 лв.
Печалба на акция 0.43 лв.
ОПП 48 384 000 лв.
ОА/СК 1.12
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2021 2020 2019
Цена на акция 168.35% -22.55% -0.97%
Счетоводна стойност на акция 7.44% -4.73% 3.75%
Общо активи 6.48% -5.07% 1.23%
Продажби 14 765.52% 26.09% 885.71%
EBITDA -280.68% -189.14% 103.32%
Нетна печалба 0% -100.00% 104.60%
ОПП 125.36% -88.80% 71.18%
Дивидент - - -