Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
17 Юни 2021 12:26 1.270 0.010 (0.79%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.270 лв. 0.010 0.79% 11 430 17 Юни 2021 12:26
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 9 000
Средно дневен обем (лева/акции) 256 339 / 279 326
Пазарна
капитализация
136 398 817
Брой емитирани акции 107 400 643
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.58 / 0.44
Beta/Adj. Beta 0.77 / 0.85
Цена на предходно затваряне 1.260
Най-висока дневна цена 1.270
Най-ниска дневна цена 1.270
Най-висока 52-седмична цена 1.34
Най-ниска 52-седмична цена 0.76
52-седмично изменение 67.11%
Изменение от началото на годината 60.76%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.79% 0.00% 41.11% 51.19% 60.76% 67.11%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 5.22% 5.22% 5.22% 5.22%
Спрямо минималната за периода 0.00% 6.72% 41.11% 51.19% 64.94% 67.11%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.93% 21.30% 38.34% 38.50% 39.87%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 373 870 000 лв.
Продажби 91 243 000 лв.
EBITDA 14 003 000 лв.
EBIT 581 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.02 лв.
ОПП 15 789 000 лв.
ОА/СК 1.21
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -22.55% -0.97% 8.65%
Счетоводна стойност на акция -4.73% 3.75% 16.29%
Общо активи -5.07% 1.23% 0.89%
Продажби 26.09% 885.71% 75.00%
EBITDA -189.14% 103.32% -74.93%
Нетна печалба -100.00% 104.60% -72.25%
ОПП -88.80% 71.18% 436.70%
Дивидент - - -