Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:18 1.960 0.020 (1.03%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: IHB / 4IDПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100019980Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121631219Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG TR30, Sofix
 
Адрес за кореспонденция София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет.7
Телефони(+359 02) 980 71 01
Факс(+359 02) 980 70 72
E-mailoffice@bulgariaholding.com
Сайт на компаниятаwww.bulgariaholding.com
 
Общ брой акции 107 400 643
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 13
Ръководство Данета Ангелова Желева, Главен Изпълнителен директор
Емилиян Емилов Абаджиев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Емилиян Абаджиев
Данета Желева
Борислав Гаврилов
Бойко Ноев
Директор за връзки с инвеститорите Владислава Згурева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Акционери, притежаващи под 5% 45.03%
Буллс АД 35.02%
ДЗХ АД 8.34%
Венсайд Ентерпрайзис Лимитед 6.60%
ЗУПФ Алианц България 5.01%
 

Участия в други компании

ЗММ България холдинг АД 100.00%
Международен индустриален Холдинг България АД 100.00%
КРЗ Порт Бургас АД 98.24%
Августа Мебел АД 97.86%
ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД 97.22%
Хидро Пауър България АД 67.00%
КЛВК АД 66.84%
Булярд АД 61.50%
Меритайм холдинг АД 61.00%
ВИК -САНДВИК-ИХБ ДИЗАЙН 50.00%
Дунав Турс АД 48.45%
Одесос ПБМ АД 30.00%
ВИК -САНДВИК - 0.00%