Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:18 1.960 0.020 (1.03%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 7.84% 14.28%
ROFA 7.71% 14.37%
ROA 7.51% 5.98%
ROCE 7.30% 13.00%
Operating Margin 145.43% 4 043.06%
Pretax Margin 145.43% 4 041.98%
Net Profit Margin 145.43% 4 036.29%
CFO/Sales 14.36 -295.36
CFO/Equity 0.77 5.33
CFO/Total Liabilities 17.51 -13.70
Sales/Employees 995K 20 416K
Net Income/Employees 1 447K 972K
FCF 1 645K -545K
EBIT 18 019K 8 742K
EBITDA 18 231K 12 114K
Dividend Cover - 13.55
Dividend Payout - 2.83
Retained Earnings - -1.83
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 0.42 3.45
Current Ratio 0.42 3.73
TA/Employees 19 274K 22 319K
Cashflow Interest 9.04 21.36
Interest Cover 104.34 77.48
Assets Turnover 0.05 0.31
Fixed Assets Turnover 0.05 0.83
Inventory Turnover - 75.20
Receivables Turnover 3.35 2.42
Working Capital Turnover -11.40 2.15
Altman Z-Score 11.11 1.65
Market Liquidity 5.21% 5.86%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.31
BVPS 2.32 36.78
Earnings Per Share 0.18 0.79
EBITDA Per Share 0.17 4.95
Sales Per Share 0.12 8.28
FCF Per Share 0.02 -11.91
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 1.05 3.33
Long Term Debt/Equity 0.00 1.07
Long Term Debt/TA 0.00 0.27
Total Debt/Equity 0.05 2.22
Total Debt/TA 0.04 0.59
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth 6.48% 11.43%
BVPS Growth 7.44% -1.98%
Sales Growth 38 990.91% 108.30%
CFO Growth -314.03% -829.59%
FCF Growth -328.42% -998.36%
EBIT Growth - 414.85%
Net Income Growth - -3.38%
EPS Growth - -308.44%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth 148.10% 85.03%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E 11.19 37.93
P/E 52W High 13.70 -
P/E 52W Low 10.56 -
P/E vs Index 1.04 -
P/E vs Sector 0.30 -
Yield 8.94% 52.23%
Dividend Yield - 6.73%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B 0.84 1.15
P/S 16.28 108.92
P/CF 11.55 13.67
P/FCF 127.97 51.39
Enterprise Value (EV) 218 494K 175 277K
EV/EBITDA 11.98 -63.04
EV/Sales 16.89 333.53
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2021