Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 20 Май 2022
 
19 Май 2022 13:51 2.260 0.080 (3.67%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2021
9/2021 6/2021 3/2021 »
ROE (T4Q)   7.84% -6.76% -7.71% -6.86%  
ROE (3YA)   3.02% 1.07% 1.13% 1.30%  
ROFA (T4Q)   7.70% -6.62% -7.47% -6.60%  
ROFA (3YA)   2.95% 0.99% 1.06% 1.28%  
ROA (T4Q)   7.50% -6.46% -7.35% -6.52%  
ROA (3YA)   2.87% 0.97% 1.02% 1.20%  
ROCE (T4Q)   7.29% -6.85% -7.75% -6.92%  
ROCE (3YA)   2.56% 0.63% 0.67% 0.86%  
Operating Margin (T4Q)   145.43% -24 153.03% -25 353.42% -21 038.75%  
Operating Margin (3YA)   2 265.72% 62 089.37% 62 746.32% 16 018.67%  
Pretax Margin (T4Q)   145.43% -24 153.03% -25 353.42% -21 038.75%  
Pretax Margin (3YA)   2 265.72% 62 089.37% 62 746.32% 16 018.67%  
Net Profit Margin (T4Q)   145.43% -24 151.52% -25 352.05% -21 037.50%  
Net Profit Margin (3YA)   2 266.59% 62 084.59% 62 741.54% 16 014.70%  
CFO/Sales (T4Q)   14.35 8 342.42 4 815.07 2 170.00  
CFO/Sales (LQ)   -19.29 32 736.37 4 781.82 1 972.73  
CFO/Equity (T4Q)   0.77 2.34 1.46 0.71  
CFO/Equity (LQ)   -1.00 1.52 0.22 0.09  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   17.30 50.27 30.14 13.85  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -20.55 33.78 4.98 2.27  
Sales/Employees (LY)   995K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1 447K - - -  
FCF (T4Q)   1 644K 5 297K 3 310K 1 533K  
FCF (LQ)   -2 541K 3 547K 473K 165K  
EBIT (T4Q)   18 019K -16 734K -19 344K -17 698K  
EBIT (LQ)   12 531K -197K 1 799K 3 886K  
EBITDA (T4Q)   18 231K -16 525K -19 139K -17 495K  
EBITDA (LQ)   12 584K -143K 1 852K 3 938K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.