Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
31 Май 2023 16:54 1.780 0.050 (2.73%)

Индустриален Холдинг България АД (IHB / 4ID)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2023
12/2022 9/2022 6/2022 »
ROE (T4Q)   2.90% 3.92% 8.87% 8.60%  
ROE (3YA)   1.60% 2.66% 2.36% 2.32%  
ROFA (T4Q)   3.13% 4.18% 9.21% 8.76%  
ROFA (3YA)   1.77% 2.75% 2.48% 2.40%  
ROA (T4Q)   2.79% 3.78% 8.53% 8.26%  
ROA (3YA)   1.55% 2.57% 2.26% 2.22%  
ROCE (T4Q)   2.33% 3.43% 8.31% 8.06%  
ROCE (3YA)   1.21% 2.26% 1.95% 1.91%  
Operating Margin (T4Q)   302.28% 406.17% 175.24% 166.44%  
Operating Margin (3YA)   -6 856.88% -3 421.11% -4 585.55% -3 575.98%  
Pretax Margin (T4Q)   302.28% 406.17% 175.24% 166.44%  
Pretax Margin (3YA)   -6 856.88% -3 421.11% -4 585.55% -3 575.98%  
Net Profit Margin (T4Q)   302.20% 406.09% 175.23% 166.45%  
Net Profit Margin (3YA)   -6 856.48% -3 420.76% -4 584.78% -3 575.20%  
CFO/Sales (T4Q)   624.96 798.68 79.04 22.55  
CFO/Sales (LQ)   4 258.82 295.28 31 214.29 -32 240.00  
CFO/Equity (T4Q)   6.00 7.71 4.00 1.17  
CFO/Equity (LQ)   0.27 2.77 4.21 -1.25  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   153.42 210.73 101.44 28.27  
CFO/Total Liabilities (LQ)   6.01 79.38 111.86 -32.71  
Sales/Employees (LY)   - 192K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 779K - -  
FCF (T4Q)   15 428K 19 731K 10 036K 2 708K  
FCF (LQ)   673K 7 155K 10 875K -3 275K  
EBIT (T4Q)   6 311K 9 137K 21 845K 20 686K  
EBIT (LQ)   3 675K -177K 962K 1 851K  
EBITDA (T4Q)   6 507K 9 333K 22 050K 20 895K  
EBITDA (LQ)   3 726K -133K 1 012K 1 902K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.