Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
22 Май 2024 16:52 12.900 0.100 (0.78%)

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BACB / 5BN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
12.900 0.100 0.78% 1 006 22 Май 2024 16:52
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 78
Средно дневен обем (лева/акции) 1 131 / 102
Пазарна
капитализация
318 517 938
Брой емитирани акции 24 691 313
P/E  -
P/B  2.05
Beta/Adj. Beta 0.55 / 0.70
Цена на предходно затваряне 12.800
Най-висока дневна цена 12.900
Най-ниска дневна цена 12.900
Най-висока 52-седмична цена 13.80
Най-ниска 52-седмична цена 4.80
52-седмично изменение 158.00%
Изменение от началото на годината 128.32%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.78% 0.78% 10.26% 67.53% 128.32% 158.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.78% 7.50% 85.61% 118.64% 168.75%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.26% 1.90% 16.82% 74.51% 112.52%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 815 271 000 лв.
Продажби 15 675 000 лв.
EBITDA -6 574 000 лв.
EBIT -8 929 000 лв.
Нетна печалба -8 936 000 лв.
Печалба на акция -0.36 лв.
ОПП -
ОА/СК 5.24
Последен дивидент/година 0.10/2022
Дивидент/Печалба -0.26
Доходност от дивиденти 0.74%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция -9.60% 0% 0%
Счетоводна стойност на акция -6.07% -7.02% -9.48%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -136.32% -204.53% -53.12%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП - - -
Дивидент - - -