Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
01 Декември 2022 14:46 5.000 1.450 (22.48%)

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BACB / 5BN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Към дата
Позиция
/
02.08.2012 06.02.2012 03.11.2011 03.05.2011
2.5
Купи
Увеличи
Запази
Намали
Продай
Общо гласували
Оценка* 2.5  3.0  2.5  1.9 
Средно прогнозна цена за след 3 месеца 4.85 лв. 4.32 лв. 3.35 лв. 7.793 лв.
Цена на затваряне към дата на гласуване 4.75 лв.  3.888 лв. 3.751 лв. 7.90 лв.
Потенциал за промяна за 3 месеца 0.10 лв. / 2.11% 0.43 лв. / 11.11% -0.40 лв. / -10.69% -0.11 лв. / -1.35%*Оценката е изчислена като средна аритметична на дадените гласове и може да бъде число от 1 до 5.

Таблицата е направена благодарение гласовете на анализатори и брокери на следните активни на българския фондов пазар финансови компании и инвестиционни посредници:
http://www.beta-corp.com http://www.bulbrokers.bg http://www.varchev.com http://www.elana.net
http://www.karoll.net http://www.ubb.bg http://www.ffbh.bg http://www.real-finance.net
http://www.somonifb.com http://www.sis.bg http://www.status-invest.com EFG Securities
TBI Asset Management      


Предупреждение: Информацията на тази страница няма за цел и не е подходяща за взимане на инвестиционни или търговски решения. Брокерите и анализаторите, дали своите прогнози и мнения, може да търгуват и/или притежават същия финансов инструмент (в т.ч. и компаниите за които работят), което може да доведе до повлияна и необективна оценка.