Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Май 2021
 
29 Април 2021 13:59 0.675 0.035 (4.93%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.675 лв. 0.035 4.93% 10 250 29 Април 2021 13:59
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.08% / 15 000
Средно дневен обем (лева/акции) 903 / 1 222
Пазарна
капитализация
12 392 223
Брой емитирани акции 18 358 849
P/E (неконс. / конс.) 0.53 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.09 / 0.05
Beta/Adj. Beta -0.06 / 0.29
Цена на предходно затваряне 0.710
Най-висока дневна цена 0.715
Най-ниска дневна цена 0.675
Най-висока 52-седмична цена 0.945
Най-ниска 52-седмична цена 0.65
52-седмично изменение 7.53%
Изменение от началото на годината 16.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 4.93% 17.18% 13.46% 18.67% 16.67% 7.53%
Спрямо максималната за периода 5.59% 12.34% 20.59% 20.59% 20.59% 28.57%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85%
Спрямо среднопретеглената за периода 1.17% 5.20% 8.29% 8.66% 15.31% 13.46%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 318 689 000 лв.
Продажби 340 515 000 лв.
EBITDA 3 761 000 лв.
EBIT -6 185 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.29 лв.
ОПП 679 000 лв.
ОА/СК 1.40
Последен дивидент/година 0.08/2007
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -11.96% -9.80% -21.60%
Счетоводна стойност на акция 19.39% -7.57% -4.12%
Общо активи -5.82% 17.89% 2.21%
Продажби 2.69% -27.65% 38.21%
EBITDA -302.68% 48.29% 8 472.09%
Нетна печалба 0% 0% -100.00%
ОПП -63.50% 281.87% -102.49%
Дивидент - - -