Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
16 Май 2024 10:10 1.300 0.000 (0.00%)

Синергон Холдинг АД (SNRG / 6S7)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: SNRG / 6S7Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100033981Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121228499Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул. Солунска 2
Телефони02/933 35 88; 933 510; 933 335 99
Факс02/933 35 93
E-mailoffice@synergon.bg; dvi @ synergon.bg
Сайт на компаниятаwww.synergon.bg
 
Общ брой акции 18 358 849
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 22
Ръководство Марин Стоянов, Изпълнителен директор
Евгения Славчева
Членове на управителен орган Марин Стоянов
Васко Танев
Евгения Славчева
Директор за връзки с инвеститорите Петя Коцова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2007 0.08 0.08 30.06.2008
2006 0.07 0.07 21.06.2007
2002 0.17 0.14 27.06.2003
2001 0.2 0.17 28.06.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

"Омега Би Ди Холдинг" АД 27.78%
"Петрол-Ин" АД 18.50%
Бедо Доганян 2.51%
Марин Стоянов 0.11%
Щилиян Стоянов 0.09%
Пламен Богоев 0.00%
Евгения Славчева 0.00%
Васко Танев 0.00%
 

Участия в други компании

Синергон Петролеум ЕООД 100.00%
Синергон Транспорт ЕООД 100.00%
Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация 100.00%
Синергон Карт Сервиз ЕООД 100.00%
Мега Естейт ЕООД 100.00%
Топливо Газ ЕООД 100.00%
Енерджи Делта ЕООД 100.00%
Витал Газ ЕООД 100.00%
София Експо ЕООД 100.00%
Парасин ЕООД 100.00%
Белчински минерални бани ЕООД 100.00%
Топливо ООД Пекин 100.00%
Премиер Плевен ЕООД 100.00%
Синергон Хотели АД 99.98%
Балканкерамик АД 99.95%
Премиер Пл АД 99.38%
Лакпром АД 99.20%
Петромел 1 ООД 99.00%
Петър Караминчев АД 98.38%
Ритейл Инженеринг ООД 96.00%
Слатина АД 95.41%
Шамот АД 93.63%
Светлина АД 85.48%
Топливо АД 73.42%
Хевея Ким АД 34.00%
Панайот Волов АД 4.11%
Елпром АД 0.07%
Сливенска газоразпределителна компания АД 0.00%
Алианц България АД 0.00%
Слънчев бряг 2002 АД 0.00%