Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Април 2024
17 Април 2024 16:52:  164.460 0.040 (0.02%)

BGBX 40

 
 

Компоненти на BGBX 40

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
TBS / TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 9.00 0.56 112 500 000
AGH / A72 Агрия Груп Холдинг АД 19.20 130 560 000
GR6 / GR6 Градус АД 1.44 350 796 542
SFB / 4OX Софарма Билдингс АДСИЦ 15.20 59 279 088
11C / 11C Илевън Кепитъл АД 17.00 39 125 976
EMKA / 57E ЕМКА АД 2.00 86 798 904
VAM / 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 4.68 322 825 267
SLYG Шелли Груп АД 67.00 0.30 1 209 413 315
EAC / 0EA Елана Агрокредит АД 1.10 0.92 40 292 918
BREF / 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.58 89 376 167
SGH / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.735 43 629 981
DUH / 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД 8.38 1.18 180 168 785
EUBG / 4EH Еврохолд България АД 1.32 343 860 000
ALB / 6AB Албена АД 26.00 111 101 276
ZHBG / T43 Зърнени Храни България АД 0.132 5.60 25 827 158
HLEV / 3Z3 Златен лев Холдинг АД 4.46 28 909 542
SNRG / 6S7 Синергон Холдинг АД 1.15 21 112 676
MONB / 5MB Монбат АД 3.56 138 840 000
HVAR / 5V2 Холдинг Варна АД 45.20 293 162 544
SFT / SO5 Софарма Трейдинг АД 5.65 0.88 193 659 683
SCOM / 6SOA София Комерс-Заложни къщи АД 3.70 35 127 341
GTH / GTH Инвестиционна Компания Галата АД 2.58 176 913 784
SFA / 3JR Софарма АД 6.10 0.33 1 052 802 526
BNR / 5BI Бианор Холдинг АД 4.50 3.69 30 939 813
SPH / 5SR Стара планина Холд АД 10.50 220 500 000
NEOH / 3NB Неохим АД 18.50 49 105 623
CCB / 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 1.50 1.35 190 694 955
ATER / 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ 3.39 0.29 288 523 208
CHIM / 6C4 Химимпорт АД 0.70 2.94 167 752 387
FIB / 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 2.52 1.61 375 693 696
KBG / 4KX Корадо-България АД 4.26 56 098 296
MSH / 5MH М+С хидравлик АД 10.90 429 952 680
HES / 4HE Хидравлични елементи и системи АД 5.80 1.69 105 523 762
BSE / BSO Българска фондова борса АД 15.00 98 742 900
ALCM / 6AM Алкомет АД 7.00 125 670 713
BSP / 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 23.00 159 278 588
BBRD / 5BP Билборд АД 0.40 6 000 000
TIB Телематик Интерактив България АД 15.80 0.64 204 768 284
PET / 5PET Петрол АД 0.91 24 854 287
TXIM / 5CP Тексим Банк АД 3.50 117 582 626