Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 30 Септември 2023
 
29 Септември 2023 14:43 4.460 16.340 (78.56%)

Бианор Холдинг АД (BNR / 5BI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.460 16.340 78.56% 569 29 Септември 2023 14:43
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 127
Средно дневен обем (лева/акции) 1 205 / 63
Пазарна
капитализация
5 110 799
Брой емитирани акции 1 145 919
P/E (неконс. / конс.) 18.58 / 40.24
P/B (неконс. / конс.) 1.59 / 2.85
Beta/Adj. Beta -0.07 / 0.28
Цена на предходно затваряне 20.800
Най-висока дневна цена 4.500
Най-ниска дневна цена 4.460
Най-висока 52-седмична цена 22.00
Най-ниска 52-седмична цена 4.46
52-седмично изменение 77.70%
Изменение от началото на годината 77.47%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 78.56% 77.70% 74.22% 75.22% 77.47% 77.70%
Спрямо максималната за периода 0.89% 78.56% 79.73% 79.73% 79.73% 79.73%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.42% 74.08% 75.94% 76.41% 76.45% 76.44%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 2 617 000 лв.
Продажби 1 912 000 лв.
EBITDA 281 000 лв.
EBIT 239 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция 0.11 лв.
ОПП -7 000 лв.
ОА/СК 1.46
Последен дивидент/година 4.30/2021
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2022 2021 2020
Цена на акция 50.00% 230.00% -37.50%
Счетоводна стойност на акция 9.35% 2.15% 0%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA 221.05% 280.00% -78.87%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -