Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
14 Юни 2024 16:23 6.400 0.100 (1.54%)

Бианор Холдинг АД (BNR / 5BI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Планиране, проектиране, разработка, тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, търговия със софтуерни и хардуерни продукти, консултации в сферата на високите технологии и бизнес процесите.
Борсов код: BNR / 5BIПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100007076Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 175061032Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София, Синерджи Тауър, ет. 15, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р
Телефони(+359) 0889 255 075
Факс
E-mailinfo@bianor-holding.bg
Сайт на компаниятаwww.bianor-holding.bg
 
Общ брой акции 12 290 133
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Костадин Йорданов, Изпълнителен директор, Зам. председател на СД
Членове на управителен орган Мартин Димитров
Неделчо Неделчев
Християн Македонски
Костадин Йорданов
Росен Иванов
Иван Димитров
Директор за връзки с инвеститорите Любомир Янков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 4.3 4.085 26.04.2022
2016 2.08 1.976 20.09.2021
2014 0.15 0.1425 21.01.2021
2009 0.09 0.0855 12.07.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании